Instruktaż ogólny – szkolenia bhp

Kochani,

Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu.

Instruktaż ogólny jest przeprowadzany po to, żeby zapoznać pracownika
z podstawowymi zasadami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu. 

Czas trwania:

Instruktaż ogólny jest o wiele krótszy o stanowiskowego. Jego minimalny czas trwania wynosi 3 godziny, liczonych w godzinach lekcyjnych, czyli 45 minut. Podobnie jak w poprzednim przypadku, czas trwania może być wydłużony, by całkowicie przekazać wiedzę z zakresu BHP.

W nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziemy taką definicję instruktażu ogólnego:

Instruktaż to forma szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest dla:

  • nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku roboczym, na którym występują ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
  • pracownika, który ma zostać przeniesiony na stanowisko na którym występuje ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych
    i uciążliwych dla zdrowia,
  • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy [5], przeprowadzenie szkolenia wstępnego (w tym instruktażu ogólnego) nie jest konieczne w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 

Jeżeli nastąpi przerwa w zatrudnieniu, nawet krótka, konieczne będzie ponowne przeprowadzenie szkolenia wstępnego.

Instruktaż ogólny prowadzi:

  • Pracownik służby bhp.
  • Osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby.
  • Pracodawca, który sam wykonuje takie zadania.
  • Pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu i mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp.
  • Firma zewnętrzna.

Program instruktażu ogólnego:

 Musimy jednak pamiętać, że to jest tylko baza na podstawie, której musimy dopasować szczegółowe informacje, które będą zgodne z naszym zakładem pracy.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracyKochani, Ostatnio zamieściłam wpis, w którym opowiedziałam ogólnie o wypadkach. Dziś chciałabym nawiązać do wypadkach w charakterystycznych przypadkach oraz o profilaktyce, która pomoże zapobiegać nieszczęśliwym...

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracyKochani, Zdecydowałam się poświęcić kilka wpisów wypadkom przy pracy, ponieważ przestrzegając zasady BHP dążymy do ich zniwelowania. Jest to ważne zagadnienie, które pomoże bardziej zrozumieć nasz cel. We wpisach dotyczących...

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 2

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 2

charakterystyka czynników szkodliwych - czynniki fizyczne cz. 2Kochani, W poprzedniej części o czynnikach fizycznych zajęliśmy się hałasem, drganiami oraz mikroklimatem. Dzisiaj scharakteryzuje dla Was promieniowania. Promieniowanie elektromagnetyczne Fale...

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 1

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 1

Charakterystyka czynników szkodliwych - czynniki fizyczne cz. 1 Kochani, Przed nami obszerny temat opisujący szkodliwe czynniki fizyczne w środowiskach pracy. Jak widać po tytule, podzieliłam go na dwie części, by wszystko dokładnie scharakteryzować. W dzisiejszej...

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy? Kochani, Dla zapewnienia właściwych warunków BHP konieczne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli robimy to w odpowiedni sposób, to nie tylko unikamy niepotrzebnych konsekwencji w zakresie BHP,...

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Kochani, Przestrzeganie zasad BHP i zapewnianie bezpiecznego miejsca pracy pomaga nam zapobiegać nieprzyjemnym skutkom, które mogą spotkać każdego z nas. Dzisiaj przedstawię Wam ekonomiczne skutki powodowane przez...

Ocena ryzyka zawodowego – metoda wskaźnika ryzyka WPR.

Ocena ryzyka zawodowego – metoda wskaźnika ryzyka WPR.

Ocena ryzyka zawodowego - metoda wsakźnika ryzyka WPRKochani, Metoda wskaźnika ryzyka WPR jest bardziej złożona niż metoda Risk score, gdyż jest ona czteroparametryczna. Podobnie jak poprzednio składowymi są: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz częstość jego...

Oceny ryzyka zawodowego – metoda Risk Score

Oceny ryzyka zawodowego – metoda Risk Score

Ocena ryzyka zawodowego - metoda risk scoreKochani, Wpisy o ocenie ryzyka zawodowego były starterem, który powinien znać każdy pracodawca. Dziś i w przyszłych wpisach chciałabym przedstawić Wam rzecz bliższą specjalistom BHP, a mianowicie metody, których używamy...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

5 + 6 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media