Usługi przeciwpożarowe realizuję jako Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.Posiadam stosowną wiedzę i doświadczenie potwierdzone dyplomem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa pożarowego współpracuję z rzeczoznawcami ds. ppoż.

Zadania jakie są wykonywane przeze mnie to min.:

Kontrolowanie i doradzanie

pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

doradzanie pracodawcy

w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

dbanie o zapewnienie konserwacji

oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

doradzanie pracodawcy

w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;

doradzanie pracodawcy

w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;

zapoznawanie pracowników

z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzę szkolenia);ustalać sposoby postępow

Ustalać sposobY

postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Ponadto:

  • Opracowuje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizuję ją według potrzeb (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b.
  • okresowo organizuje próbne ewakuacje (co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (§ 17 r.o.p.b.). Jeżeli chodzi o uprawnienia osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej, to przede wszystkim pracownik powinien mieć możliwość:

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

13 + 4 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media