WYKONUJĘ USŁUGI TAKIE JAK:

OPRACOWANIE OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI BHP

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

dot. przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

REJESTRY

Wypadków, chorób zawodowych, badań lekarskich, szkoleń bhp

Pakiet teczki BHP

Standard

PLN 1200 Jednorazowo
 • Audyt Firmy
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Rejestry (chorób zawodowych, wypadków, szkoleń, badań lekarskich, maszyn, chemii) – wzory
 • ORZ – wzory + oświadczenie
 • Instrukcje
 • Szkolenie ppoż (wykaz osób)
 • Szkolenie pomoc (wykaz osób)
 • Wykaz chemii plus karty i oświadczenie
 • Tabela przydziały odzieży

Ekstra

PLN 2000 Jednorazowo
 • Audyt Firmy
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Rejestry (chorób zawodowych, wypadków, szkoleń, badań lekarskich, maszyn, chemii) z wprowadzonymi danymi
 • ORZ przygotowane pod konkretne stanowiska
 • Instrukcje
 • Szkolenie ppoż (wykaz osób)
 • Szkolenie pomoc (wykaz osób)
 • Wykaz chemii plus karty i oświadczenie
 • Tabela przydziały odzieży
 • Procedury (praca zdalna, trzeźwość)

Premium

PLN 3000 Jednorazowo
 • Audyt Firmy
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Rejestry (chorób zawodowych, wypadków, szkoleń, badań lekarskich, maszyn, chemii) z wprowadzonymi danymi
 • ORZ przygotowane pod konkretne stanowiska
 • Instrukcje
 • Szkolenie ppoż (wykaz osób)
 • Szkolenie pomoc (wykaz osób)
 • Wykaz chemii plus karty i oświadczenie
 • Tabela przydziały odzieży
 • Procedury (praca zdalna, trzeźwość)
 • Bez Limitu Konsultacje np. przy wypadku przy pracy, przy PIP, IS