WYKONUJĘ USŁUGI TAKIE JAK:

OPRACOWANIE OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO

Opracowana przez nas dokumentacja w Twoim zakładzie pracy jest szyta na miarę danego stanowiska pracy. Wykonujemy bezpośredni wywiad  z osobą będącą na danym stanowisku wykonującym pracę. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego za pomocą min. metod takich jak Risk Score czy też za pomocą Polskiej Normy.

Opracowywanie
instrukcji BHP

Przygotujemy instrukcje stanowiskowe, ogólne, na wypadek awarii czy też podczas pracy z maszyną itd. Instrukcje są zbiorem reguł dotyczących sposobu bezpiecznego wykonywania pracy.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZYCH

Opracujemy dla Ciebie min. tabelę przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz każdą niezbędną dokumentację potrzebną w Twoim zakładzie pracy.

REJESTRY

Wypadków, chorób zawodowych, badań lekarskich, szkoleń bhp

Pakiet analiz BHP

Należy pamiętać, że każde przedsiębiorstwo jest inne i podejście do niego będzie szyte na miarę potrzeb danej branży.

Analiza Standard

W tym pakiecie sprawdzimy czy posiadacie odpowiednie:
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Odpowiednie rejesrty
 • Oceny ryzyka zawodowe
 • Instrukcje
 • Wykaz chemii
 • Tabela przydziału i odzieży

Analiza Ekstra

W tym pakiecie sprawdzimy czy posiadacie odpowiednie:
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Odpowiednie rejesrty
 • Oceny ryzyka zawodowe
 • Instrukcje
 • Wykaz chemii
 • Tabela przydziału i odzieży
 • Dodatkowo Analiza regulaminu

Analiza Premium

W tym pakiecie sprawdzimy czy posiadacie odpowiednie:
 • Szkolenia BHP (wstępne, okresowe)
 • Dzienniki programów szkoleniowych
 • Programy szczegółowe i ramowe do szkoleń
 • Odpowiednie rejesrty
 • Oceny ryzyka zawodowe
 • Instrukcje
 • Wykaz chemii
 • Tabela przydziału i odzieży
 • Dodatkowo Analiza regulaminu
 • Dodatkowo Analiza procedur i poprzednich audytów
logo2