BLOG

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Czytaj więcej »

Telepraca

Telepraca – które obowiązki Pracodawcy zostają wyłączone, a które pozostają w mocy Jeśli z powodu panującego stanu epidemii oddelegowałeś pracownika do pełnienia dotychczasowych obowiązków poza

Czytaj więcej »

Szkolenia BHP

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ. Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN). Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów

Czytaj więcej »

Ocena ryzyka zawodowego

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ. Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN). Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów

Czytaj więcej »

Obowiązki pracodawcy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ. Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN). Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów

Czytaj więcej »

BLOG