Doradztwo BHP

Pomoc i przygotowanie

odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW PRACY

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

KONSULTACJE PRZY TWORZENIU PLANÓW

BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)

KONSULTACJA NAD WŁAŚCIWYM OZNAKOWANIEM

obiektów w zakresie BHP i PPOŻ

KONSULTACJE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BHP W FIRMIE W ZAKRESIE:

przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej , dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego, rejestrów, instrukcji bhp i itp.

KONSULTACJE W ZAKRESIE POMIARÓW ŚRODOWISKA PRACY

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY