WYKONUJEMY SZKOLENIA TAKIE JAK:

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne bhp jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenia okresowe BHP w formie ON-LINE

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia okresowe BHP stacjonarne

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head