Szkolenie okresowe BHP dla pracowników i osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresatami szkolenia są: pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz inne osoby kierujące pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

500,00 

Włącz Grupowy Zakup

Opis

ODKRYJ PRAKTYCZNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Dzięki temu szkoleniu, dowiesz się:

  • jakie należy posiadać dokumenty BHP w firmie i jak je uzupełniać,
  • jakie masz Ty i Twój pracownik obowiązki, prawa i co w sytuacji nie przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla swoich pracowników,
  • kto na równi z Tobą odpowiada za bezpieczeństwo pracowników,
  • jak przeprowadzić pierwszą pomoc i ochroną przeciwpożarową,
  • jak przygotować zgodnie z przepisami pomieszczenia i stanowisko pracy.

 

Niestety wciąż niewielu jest przedsiębiorców bądź liderów, którzy wraz z zespołem dbają o bezpieczeństwo swoje i firmy w której pracują. W nielicznych firmach ludzie wiedzą, co mają robić, i robią to na swoje 100% by bezpiecznie wrócili do domu.

 

Odpowiedz sobie szczerze: Czy wyobrażasz sobie, że możesz iść teraz nawet na dwutygodniowy urlop czując, że w Twojej firmie każdy pracownik wykonuje prace bezpiecznie? Bez dostępu do komputera czy telefonu? Bez obaw, że nie będziesz mieć wypadku i wszystko jest porządnie przygotowane na kontrole zewnętrzne takie jak min. Państwowa Inspekcja Pracy?

Weź dziś sprawy w swoje ręce!
Dokonaj konkretnej zmiany!
Zbuduj bezpieczną firmę!

Moduły kursu

Moduł 1

Prawne regulacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków  pracy.

Moduł 2

Ochrona pracy kobiet

Moduł 3

Ochrona pracy młodocianych

Moduł 4

Ergonomia pracy.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym  uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Bezpieczna organizacja pracy zdalnej.

Moduł 5

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do  pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

Moduł 6

Wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/z pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z obowiązującego prawodawstwa, zasady postępowania w razie wypadku . Działania w zakresie profilaktyki wypadkowej, omówienie przyczyn wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

Moduł 7

Ocena ryzyka zawodowego,  analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Moduł 8

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

Moduł 9

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia  wynikającego z powstania  pożaru.

Postępowanie, alarmowanie oraz zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Moduł 10

Zasady postępowania w sytuacji wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł 11

Ochrony środowiska naturalnego – obowiązki i zadania pracodawcy i pracowników w tym zakresie.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Bezpieczna firma

Wykorzystaj poukładane moduły dzięki którym w praktyczny sposób poznasz jak należy działać, aby Twoja firma stała się bezpieczna!

logo_head