Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie min. ergonomii.

Adresatami szkolenia są pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy wykonują prace przed monitorem ekranowym.

500,00 

Włącz Grupowy Zakup

Opis

ODKRYJ PRAKTYCZNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA OSÓB BĘDĄCYCH NA STANOWISKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM

Dzięki temu szkoleniu, dowiesz się min.:

  • jakie są aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
    praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • jakie są wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • jakie są wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • jakie są nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  • jak przygotować się do pracy zdalnej.

Moduły kursu

Moduł 1

Prawne regulacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Moduł 2

Ochrona pracy kobiet

Moduł 3

Ochrona pracy młodocianych

Moduł 4

Ergonomia pracy.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym  uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Bezpieczna organizacja pracy zdalnej.

Moduł 5

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do  pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Moduł 6

Wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/z pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z obowiązującego prawodawstwa, zasady postępowania w razie wypadku . Działania w zakresie profilaktyki wypadkowej, omówienie przyczyn wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

Moduł 7

Ocena ryzyka zawodowego,  analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Moduł 8

Szczęście w pracy

Moduł 9

Zasady postępowania w sytuacji wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł 10

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia  wynikającego z powstania pożaru. Postępowanie, alarmowanie oraz zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Bezpieczna firma

Wykorzystaj poukładane moduły dzięki którym w praktyczny sposób poznasz jak należy działać, aby Twoja firma stała się bezpieczna!

logo_head