Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresatami szkolenia są: pracownicy na stanowisku inżynieryjno-technicznym (konstruktorzy, projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji).

500,00 

Włącz Grupowy Zakup

Opis

ODKRYJ PRAKTYCZNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA OSÓB BĘDĄCYCH NA STANOWISKU TECHNICZNO-INŻYNIERYJNYM

Dzięki temu szkoleniu, dowiesz się:

  • jakie są aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
    praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • jaka jest odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • jakie są wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • jakie są wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • jakie są nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

Moduły kursu

Moduł 1

Prawne regulacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Moduł 2

Ochrona pracy kobiet

Moduł 3

Ochrona pracy młodocianych

Moduł 4

Ergonomia pracy

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym  uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Bezpieczna organizacja pracy zdalnej.

Moduł 5

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do  pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

Moduł 6

Wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/z pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z obowiązującego prawodawstwa, zasady postępowania w razie wypadku . Działania w zakresie profilaktyki wypadkowej, omówienie przyczyn wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

Moduł 7

Ocena ryzyka zawodowego,  analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Moduł 8

Systemy oceny zgodności

Moduł 9

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne

Moduł 10

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP oraz ergonomii w projektowaniu

Moduł 11

Szczęście w pracy

Moduł 12

Zasady postępowania w sytuacji wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł 13

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia  wynikającego z powstania  pożaru.

Postępowanie, alarmowanie oraz zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Bezpieczna firma

Wykorzystaj poukładane moduły dzięki którym w praktyczny sposób poznasz jak należy działać, aby Twoja firma stała się bezpieczna!

logo_head