Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych, pracowników terenowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresatami szkolenia są pracownicy, którzy wykonują pracę jako przedstawiciel handlowy, oraz osoby wykonujące prace o charakterze administracyjno-biurowym, którzy posługują się samochodem.

500,00 

Włącz Grupowy Zakup

Opis

ODKRYJ PRAKTYCZNE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Zależy nam na tym, by grupy zawodowe o specyficznym charakterze pracy były wyodrębnione i potraktowane w sposób zindywidualizowany.

Dzięki temu szkoleniu, dowiesz się min.:

Jak radzić sobie z problemami związanymi z organizacją stanowiska pracy przedstawicieli handlowych z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia wykorzystywane w placówkach handlowych oraz kierowanie pojazdem służbowym. Przekazujemy również usystematyzowane informacje związane z postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Moduły kursu

Moduł 1

Prawne regulacje dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Moduł 2

Ochrona pracy kobiet

Moduł 3

Ochrona pracy młodocianych

Moduł 4

Ergonomia pracy.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ze szczególnym  uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Bezpieczna organizacja pracy zdalnej.

Moduł 5

Organizacja bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w odniesieniu do  pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Moduł 6

Wypadki przy pracy, wypadki w drodze do/z pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z obowiązującego prawodawstwa, zasady postępowania w razie wypadku . Działania w zakresie profilaktyki wypadkowej, omówienie przyczyn wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy.

Moduł 7

Ocena ryzyka zawodowego,  analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi.

Moduł 8

Szczęście w pracy

Moduł 9

Zasady postępowania w sytuacji wypadku – pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moduł 10

Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia  wynikającego z powstania pożaru. Postępowanie, alarmowanie oraz zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego.

Bezpieczna firma

Wykorzystaj poukładane moduły dzięki którym w praktyczny sposób poznasz jak należy działać, aby Twoja firma stała się bezpieczna!

logo_head