Świadczę usługi BHP na najwyższym poziomie, z pełnym zaangażowaniem, na bieżąco szkolę się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kontroluję stan BHP przez 24/h 7 dni w tygodniu. Standardem u mnie jest zadowolenie pracodawców i pracowników z przeprowadzonych szkoleń. Stosuję jasne i zrozumiałe, a zarazem skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Usługi świadczę doraźnie wedle potrzeb lub poprzez umowę współpracy.

Wykonuję usługi takie jak:

Szkolenia BHP

(wstępne i okresowe)

Opracowanie oceny
ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

Pomoc i przygotowanie

odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

Opracowanie dokumentacji

związanej z wypadkami przy pracy

Wypełnianie dokumentów

na potrzeby ZUS, GUS

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

opracowywanie
instrukcji BHP

Nadzór nad właściwym oznakowaniem

obiektów w zakresie BHP i PPOŻ

Pomoc w zlecaniu pomiarów środowiska pracy

Konsultacje przy tworzeniu Planów

BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)

Prowadzenie dokumentacji pracowniczych

w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.

Doradztwo w zakresie

odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej:

Szkolenia BHP

(wstępne i okresowe)

Opracowanie oceny
ryzyka zawodowego

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

Opracowanie dokumentacji

związanej z wypadkami przy pracy

Pomoc i przygotowanie

odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

Live by BHP & PPOŻ realizuje:

  • wdrażanie systemów bezpieczeństwa
  • przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń technicznych BHP i PPOŻ
  • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną pracy wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.
  • dobieranie odpowiednich rozwiązań dla obniżenia kosztów w firmie, a tym samym zwiększenie wydajności.

Posiadam profesjonalne zaplecze dydaktyczne.Do szkoleń zapewniam nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswojenie wiedzy (filmy video, prezentację, pomoce dydaktyczne, zeszyt ćwiczeń).Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

 

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

To bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie jest powierzenie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

13 + 5 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media