BHP

Świadczę usługi BHP na najwyższym poziomie, z pełnym zaangażowaniem, na bieżąco szkolę się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Kontroluję stan BHP przez 24/h 7 dni w tygodniu. Standardem u mnie jest zadowolenie pracodawców i pracowników z przeprowadzonych szkoleń. Stosuję jasne i zrozumiałe, a zarazem skuteczne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy zgodnie z polskim prawodawstwem. Usługi świadczę doraźnie wedle potrzeb lub poprzez umowę współpracy.

WYKONUJĘ USŁUGI TAKIE JAK:

SZKOLENIA BHP

(wstępne i okresowe)

OPRACOWANIE OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO

opracowana przez nas dokumentacja w Twoim zakładzie pracy jest szyta na miarę danego stanowiska pracy. Wykonujemy bezpośredni wywiad  z osobą będącą na danym stanowisku wykonującym pracę. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego za pomocą min. metod takich jak Risk Score czy też za pomocą Polskiej Normy.

PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW PRACY

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

Pomoc i przygotowanie

odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

związanej z wypadkami przy pracy

WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

na potrzeby ZUS, GUS

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

przygotujemy instrukcje stanowiskowe, ogólne, na wypadek awarii czy też podczas pracy z maszyną itd. Instrukcje są zbiorem reguł dotyczących sposobu bezpiecznego wykonywania pracy

OPRACOWYWANIE INSTRUKCJI BHP

NADZÓR NAD WŁAŚCIWYM OZNAKOWANIEM

obiektów w zakresie BHP i PPOŻ

REJESTRY

KONSULTACJE PRZY TWORZENIU PLANÓW

BiOZ i Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót. (IBWR)

PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZYCH

opracujemy dla Ciebie min. tabelę przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz każdą niezbędną dokumentację potrzebną w Twoim zakładzie pracy.

DORADZTWO W ZAKRESIE

odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

WYKONYWANIE PEŁNEJ
DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ:

Szkolenia BHP

(wstępne i okresowe)

OPRACOWANIE OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO

PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW PRACY

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników

Pomoc i przygotowanie

odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy – realizacja zaleceń pokontrolnych

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

związanej z wypadkami przy pracy

LIVE BY BHP & PPOŻ REALIZUJE:

  • wdrażanie systemów bezpieczeństwa
  • przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń technicznych BHP i PPOŻ
  • zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną pracy wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.
  • dobieranie odpowiednich rozwiązań dla obniżenia kosztów w firmie, a tym samym zwiększenie wydajności.

Posiadam profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Do szkoleń zapewniam nowoczesny sprzęt ułatwiający przyswojenie wiedzy (filmy video, prezentację, pomoce dydaktyczne, zeszyt ćwiczeń).Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

To bardzo wygodne i kompleksowe rozwiązanie jest powierzenie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

hero_head1

KONTAKT

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head