BHP, a umowa zlecenie. Czy śmieciówki są bezpieczne?

Kochani,

Kolejny cykl blogowych wpisów skierowany będzie głównie do pracodawców i osób dbających o bezpieczeństwo w miejscach pracy. Razem przejdziemy drogę, w której pokaże wam z czym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy stając się pracodawcą i jak sobie z tym poradzić.  Zaczniemy więc od początku- dziś porozmawiamy  o podstawowych obowiązkach pracodawcy, które pojawiają się wraz z przyjęciem do pracy nowego pracownika – stanowić będzie to wstęp do nowego cyklu blogowych wpisów –  BHP  dla pracodawców i nie tylko 🙂

Pierwszą rzeczą o jakiej musimy pamiętać jako pracodawcy jest to, że to my ponosimy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Zatem pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które są ujęte w art. 207 Kodeksu pracy.

Każdorazowo  należy podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie. Jako przykład możemy podać zapewnienie obuwia ochronnego, zapewnienie odpowiednich przeglądów lub zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników. Oczywiście takich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które leżą w obowiązku pracodawcy jest wiele,  wszystkie muszą zostać spełnione i nie mogą w żaden sposób obciążać pracownika.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest wdrażać odpowiednie zagadnienia związane z kwestią ochrony pracy młodocianych, ochrony kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych czy osób które pracują na stanowiskach chronionych.

Pracodawca musi także zapewniać wykonanie zleceń społecznego inspektora pracy, co to znaczy? Na koniec każdej kontroli inspektora pracy, jeśli występują uchybienia, wydawany jest nakaz w celu usprawnienia bądź naprawy. Pracodawca jest zobowiązany wykonać te zlecenie w ściśle określonym czasie (nakaz często ma skutek natychmiastowy).

Z uwagi na organizację pracy, pracodawca powinien:

W momencie, gdy w tym samym miejscu pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, należy:

Ponadto pracodawca jest także zobowiązany:

Pracodawca powinien również wykonywać ocenę ryzyka zawodowego, informować o ryzyku zawodowym oraz zapewniać pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez ograniczenie ryzyka zawodowego.

Powyższe ujmuje w ramy cykl wpisów, które będą prezentowane w najbliższych tygodniach. Porozmawiamy o BHP w kontekście umowy zlecenie, ocenie ryzyka zawodowego, chorobach zawodowych, a także szczególnie ważnym społecznie temacie jakim  jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Moją intencją jest byśmy z tygodnia na tydzień byli bliżej wartości jaką jest bezpieczna praca, zarówno dla pracowników jak i dla pracodawcy.

Zatem Avanti

Ściskam J.A

 

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head