Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Wstęp

Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie
i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi

Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach mieszanin
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

 

 

Pożar lub wybuch powstają, gdy następuje czasowa lub przestrzenna zbieżność materiału palnego, czynnika utleniającego oraz źródła zapłonu.

Musimy pamiętać, że by podjąć odpowiednie działania profilaktyczne musimy poznać mechanizmy powstawania zapłonów oraz obecność materiału palnego.

Materiały palne uznawane za niebezpieczne pożarowo:

 • Gazy palne jak metan, etan lub wodór.
 • Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza.
 • Materiały wytwarzające po kontakcie z wodą gazy palne.
 • Materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu.
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 • Materiały mające skłonności do samozapalenia.

Czynnikami utleniającymi są na przykład:

 • Tlen z powietrza.
 • Tlen w związkach nadtlenkowych.
 • Grupy bogate w tlen(azotanowe, nitrowe).
 • Chlorowce(fluor, chlor).

Źródła zapłonu:

 • Punktowe np. iskry elektryczne,
 • liniowe np. wyładowania atmosferyczne,
 • powierzchniowe np. materiały pirotechniczne,
 • pojemnościowe np. otwarty ogień.

Granice wybuchowości

Dolna granica wybuchowości (DGW) – najniższe stężenie składnika palnego
w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.

Górna granica wybuchowości (GGW) – najwyższe stężenie składnika palnego
w mieszaninie z powietrzem lub utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.

 • 0 – DGW – oznacza to niski stan składnika palnego, a wysoki stan tlenu, co oznacza, że mieszanina jest niepalna
 • DGW – GGW – w tym zakresie występują mieszaniny palne i wybuchowe,
  w których płomień przemieszcza się z różnymi prędkościami.
 • GGW – 100 – Wysoki stan składnika palnego i niedomiar tlenu – mieszanina palna, ale nie wybuchowa.

Do czego jest zobowiązany właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu podczas wykonywania prac zagrożonych pod względem pożarowym?

 1. Muszą oni ocenić zagrożenia pożarowe w danym miejscu.
 2. Ustalić rodzaj działań prewencyjnych.
 3. Wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po ukończeniu prac.
 4. Zaznajomić osoby pracujące z zagrożeniami pożarowymi.

Przy wykonywaniu prac należy:

 • Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne.
 • Mieć w miejscu pracy sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.
 • Kontrolować miejsce po zakończeniu pracy.
 • Używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu.

Ocena zagrożenia wybuchem

Obejmuje ona wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożonych wybuchem, opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Oceny dokuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Wcześniej wspomniane strefy dzielą się następująco:

 • Strefa 0 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 1 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić czasami w trakcie normalnego dnia.
 • Strefa 2 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w ciągu normalnego działania lub utrzymuje się przez krótki okres.
 • Strefa 20 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 21 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
 • Strefa 22 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje lub utrzymuje się przez krótki okres.

W następnym wpisie zajmę się zagadnieniem zapobiegania wybuchom i pożarom.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny - szkolenia bhpKochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest...

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy - szkolenia bhpKochani, W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ...

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

środki ochrony indywidualnejKochani, Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i...

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotnia w pracyKochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest...

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu...

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo...

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życiaKochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu...

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHPKochani,  Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

4 + 13 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media