Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Wstęp

Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie
i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi

Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach mieszanin
z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

 

 

Pożar lub wybuch powstają, gdy następuje czasowa lub przestrzenna zbieżność materiału palnego, czynnika utleniającego oraz źródła zapłonu.

Musimy pamiętać, że by podjąć odpowiednie działania profilaktyczne musimy poznać mechanizmy powstawania zapłonów oraz obecność materiału palnego.

Materiały palne uznawane za niebezpieczne pożarowo:

 • Gazy palne jak metan, etan lub wodór.
 • Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza.
 • Materiały wytwarzające po kontakcie z wodą gazy palne.
 • Materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu.
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 • Materiały mające skłonności do samozapalenia.

Czynnikami utleniającymi są na przykład:

 • Tlen z powietrza.
 • Tlen w związkach nadtlenkowych.
 • Grupy bogate w tlen(azotanowe, nitrowe).
 • Chlorowce(fluor, chlor).

Źródła zapłonu:

 • Punktowe np. iskry elektryczne,
 • liniowe np. wyładowania atmosferyczne,
 • powierzchniowe np. materiały pirotechniczne,
 • pojemnościowe np. otwarty ogień.

Granice wybuchowości

Dolna granica wybuchowości (DGW) – najniższe stężenie składnika palnego
w mieszaninie z powietrzem lub innym utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest już możliwy.

Górna granica wybuchowości (GGW) – najwyższe stężenie składnika palnego
w mieszaninie z powietrzem lub utleniaczem, przy którym zapłon pod wpływem czynnika inicjującego jest jeszcze możliwy.

 • 0 – DGW – oznacza to niski stan składnika palnego, a wysoki stan tlenu, co oznacza, że mieszanina jest niepalna
 • DGW – GGW – w tym zakresie występują mieszaniny palne i wybuchowe,
  w których płomień przemieszcza się z różnymi prędkościami.
 • GGW – 100 – Wysoki stan składnika palnego i niedomiar tlenu – mieszanina palna, ale nie wybuchowa.

Do czego jest zobowiązany właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu podczas wykonywania prac zagrożonych pod względem pożarowym?

 1. Muszą oni ocenić zagrożenia pożarowe w danym miejscu.
 2. Ustalić rodzaj działań prewencyjnych.
 3. Wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po ukończeniu prac.
 4. Zaznajomić osoby pracujące z zagrożeniami pożarowymi.

Przy wykonywaniu prac należy:

 • Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne.
 • Mieć w miejscu pracy sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru.
 • Kontrolować miejsce po zakończeniu pracy.
 • Używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu.

Ocena zagrożenia wybuchem

Obejmuje ona wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożonych wybuchem, opracowanie graficzne dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Oceny dokuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Wcześniej wspomniane strefy dzielą się następująco:

 • Strefa 0 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 1 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może wystąpić czasami w trakcie normalnego dnia.
 • Strefa 2 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę
  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w ciągu normalnego działania lub utrzymuje się przez krótki okres.
 • Strefa 20 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy.
 • Strefa 21 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.
 • Strefa 22 – Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje lub utrzymuje się przez krótki okres.

W następnym wpisie zajmę się zagadnieniem zapobiegania wybuchom i pożarom.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy

Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracyKochani, Ostatnio zamieściłam wpis, w którym opowiedziałam ogólnie o wypadkach. Dziś chciałabym nawiązać do wypadkach w charakterystycznych przypadkach oraz o profilaktyce, która pomoże zapobiegać nieszczęśliwym...

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracy

Rodzaje i przyczyny wypadków przy pracyKochani, Zdecydowałam się poświęcić kilka wpisów wypadkom przy pracy, ponieważ przestrzegając zasady BHP dążymy do ich zniwelowania. Jest to ważne zagadnienie, które pomoże bardziej zrozumieć nasz cel. We wpisach dotyczących...

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 2

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 2

charakterystyka czynników szkodliwych - czynniki fizyczne cz. 2Kochani, W poprzedniej części o czynnikach fizycznych zajęliśmy się hałasem, drganiami oraz mikroklimatem. Dzisiaj scharakteryzuje dla Was promieniowania. Promieniowanie elektromagnetyczne Fale...

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 1

Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki fizyczne cz. 1

Charakterystyka czynników szkodliwych - czynniki fizyczne cz. 1 Kochani, Przed nami obszerny temat opisujący szkodliwe czynniki fizyczne w środowiskach pracy. Jak widać po tytule, podzieliłam go na dwie części, by wszystko dokładnie scharakteryzować. W dzisiejszej...

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy?

Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy? Kochani, Dla zapewnienia właściwych warunków BHP konieczne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli robimy to w odpowiedni sposób, to nie tylko unikamy niepotrzebnych konsekwencji w zakresie BHP,...

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy Kochani, Przestrzeganie zasad BHP i zapewnianie bezpiecznego miejsca pracy pomaga nam zapobiegać nieprzyjemnym skutkom, które mogą spotkać każdego z nas. Dzisiaj przedstawię Wam ekonomiczne skutki powodowane przez...

Ocena ryzyka zawodowego – metoda wskaźnika ryzyka WPR.

Ocena ryzyka zawodowego – metoda wskaźnika ryzyka WPR.

Ocena ryzyka zawodowego - metoda wsakźnika ryzyka WPRKochani, Metoda wskaźnika ryzyka WPR jest bardziej złożona niż metoda Risk score, gdyż jest ona czteroparametryczna. Podobnie jak poprzednio składowymi są: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz częstość jego...

Oceny ryzyka zawodowego – metoda Risk Score

Oceny ryzyka zawodowego – metoda Risk Score

Ocena ryzyka zawodowego - metoda risk scoreKochani, Wpisy o ocenie ryzyka zawodowego były starterem, który powinien znać każdy pracodawca. Dziś i w przyszłych wpisach chciałabym przedstawić Wam rzecz bliższą specjalistom BHP, a mianowicie metody, których używamy...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

8 + 1 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media