Instruktaż stanowiskowy – szkolenia bhp

Kochani,

W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ w poprzednim wpisie były one dość ogólnie opisane.

A więc jaki jest cel i po co wykonuję się instruktaż szkoleniowy?

Ma on zapoznać pracownika między innymi z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych.

Czas trwania takiego instruktażu wynosi minimum 8 godzin. Musimy jednak pamiętać, że są to godziny lekcyjne(45 minut) na nam da rzeczywiście 6 godzin. Czas trwania różni się jednak dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych i trwa on minimum 2 godziny lekcyjne.

Czas pracy powinien być uzależniony też od doświadczenia pracownika oraz rodzaju pracy i zagrożeń na danym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy muszą przejść osoby wymienione w § 11 ust. 1 rozporządzenia [4], czyli:

 • pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na
  działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa w poprzednim punkcie;
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz
 • student odbywający praktykę studencką.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli osoby te posiadają:

 • odpowiednie kwalifikacje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Dla wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administracyjno – biurowych, instruktaż stanowiskowy składa się z 5 części:

 1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 4. Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

 Szczegółowy program instruktażu stanowiskowego musi być opracowany podstawie ramowego programu instruktażu. Każdy punkt wymaga innych kluczowych aspektów w zależności od stanowiska pracy oraz doświadczenia pracownika

Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest dla:

 • nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku roboczym, na którym występują ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
 • pracownika, który ma zostać przeniesiony na stanowisko na którym występuje ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych
  i uciążliwych dla zdrowia,
 • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Należy pamiętać, że instruktaż stanowiskowy zawsze kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z BHP. Stanowi to podstawę dopuszczenia pracownika do pracy.

 

 

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchoweWstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary...

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny - szkolenia bhpKochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest...

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

środki ochrony indywidualnejKochani, Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i...

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotnia w pracyKochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest...

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu...

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo...

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życiaKochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu...

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHPKochani,  Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

10 + 9 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media