Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Kochani,

W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ w poprzednim wpisie były one dość ogólnie opisane.

A więc jaki jest cel i po co wykonuję się instruktaż szkoleniowy?

Ma on zapoznać pracownika między innymi z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach,
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych.

Czas trwania takiego instruktażu wynosi minimum 8 godzin. Musimy jednak pamiętać, że są to godziny lekcyjne(45 minut) na nam da rzeczywiście 6 godzin. Czas trwania różni się jednak dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych i trwa on minimum 2 godziny lekcyjne.

Czas pracy powinien być uzależniony też od doświadczenia pracownika oraz rodzaju pracy i zagrożeń na danym stanowisku.
Instruktaż stanowiskowy muszą przejść osoby wymienione w § 11 ust. 1 rozporządzenia [4], czyli:

 • pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa w poprzednim punkcie;
 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz
 • student odbywający praktykę studencką.

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli osoby te posiadają:

 • odpowiednie kwalifikacje,
 • doświadczenie zawodowe,
 • są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 

Dla wszystkich stanowisk, z wyjątkiem administracyjno – biurowych, instruktaż stanowiskowy składa się z 5 części:

 1. Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 4. Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 5. Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Szczegółowy program instruktażu stanowiskowego musi być opracowany podstawie ramowego programu instruktażu. Każdy punkt wymaga innych kluczowych aspektów w zależności od stanowiska pracy oraz doświadczenia pracownika

Instruktaż stanowiskowy wykonywany jest dla:

 • nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku roboczym, na którym występują ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
 • pracownika, który ma zostać przeniesiony na stanowisko na którym występuje ryzyko narażenia go na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia,
 • studentów, którzy odbywają praktykę studencką oraz dla uczniów, którzy odbywają praktyczną naukę zawodu na stanowisku roboczym, na którym występuje ryzyko narażenia ich na oddziaływanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia.

Należy pamiętać, że instruktaż stanowiskowy zawsze kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z BHP. Stanowi to podstawę dopuszczenia pracownika do pracy.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head