Środki ochrony indywidualnej

Kochani,

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.

Powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

 • zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami.
 • być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki sposób, aby w przewidzianych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia,
 • spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach i posiadać oznakowanie CE,
 • być oznaczone znakiem identyfikacyjnym producenta oraz informacją o szczegółowych charakterystykach sprzętu.
 • wszelkie ograniczenia pola widzenia, wywołanie przez środki ochrony indywidualnej chroniące warz, oczy i drogi oddechowe powinny być zminimalizowane oraz właściwe wentylowane.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które uległy zniszczeniu oraz poinformować pracownika o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej dzieli się na kilka grup. Najważniejsze oraz najczęściej stosowane są te ze zbiorów wymienionych poniżej.

 • Środki ochrony kończyn – obuwie ochronne, ochraniacze stóp, rękawice ochronne.
 • Środki ochrony głowy – hełmy.
 • Specjalna odzież ochronna – na brzuch oraz klatkę piersiową np. fartuchy chroniące przed promieniowaniem X.
 • Środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne, gogle ochronne, przyłbice, maski spawalnicze.
 • Środki ochrony słuchu – wkładki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe, nauszniki.
 • Środki ochrony układu oddechowego – maski i filtry.
 • Środki ochrony stosowane przy pracy na wysokości – szelki, pasy bezpieczeństwa, amortyzatory, linki podtrzymujące.
 • Środki ochrony izolujące całe ciało – kombinezony gazoszczelne

Poszczególne typy środków ochrony zamierzam dokładnie scharakteryzować w innych wpisach, gdyż jest to dość obszerny materiał.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head