środki ochrony indywidualnej

Kochani,

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.

Powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

 • zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami.
 • być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami ergonomii w taki sposób, aby w przewidzianych warunkach używania, do których są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności w przypadku zagrożenia,
 • spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odpowiednich przepisach i posiadać oznakowanie CE,
 • być oznaczone znakiem identyfikacyjnym producenta oraz informacją
  o szczegółowych charakterystykach sprzętu.
 • wszelkie ograniczenia pola widzenia, wywołanie przez środki ochrony indywidualnej chroniące warz, oczy i drogi oddechowe powinny być zminimalizowane oraz właściwe wentylowane.

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które uległy zniszczeniu oraz poinformować pracownika o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej dzieli się na kilka grup. Najważniejsze oraz najczęściej stosowane są te ze zbiorów wymienionych poniżej.

 • Środki ochrony kończyn – obuwie ochronne, ochraniacze stóp, rękawice ochronne.
 • Środki ochrony głowy – hełmy.
 • Specjalna odzież ochronna – na brzuch oraz klatkę piersiową np. fartuchy chroniące przed promieniowaniem X.
 • Środki ochrony twarzy i oczu – okulary ochronne, gogle ochronne, przyłbice, maski spawalnicze.
 • Środki ochrony słuchu – wkładki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe, nauszniki.
 • Środki ochrony układu oddechowego – maski i filtry.
 • Środki ochrony stosowane przy pracy na wysokości – szelki, pasy bezpieczeństwa, amortyzatory, linki podtrzymujące.
 • Środki ochrony izolujące całe ciało – kombinezony gazoszczelne.

Poszczególne typy środków ochrony zamierzam dokładnie scharakteryzować w innych wpisach, gdyż jest to dość obszerny materiał.

 

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchoweWstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary...

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny - szkolenia bhpKochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest...

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy - szkolenia bhpKochani, W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ...

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotnia w pracyKochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest...

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu...

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo...

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życiaKochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu...

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHPKochani,  Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

10 + 6 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media