Obowiązki pracodawcy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Lista podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie BHP wynikających z kodeksu pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wynikają z przepisów prawa pracy, kodeksu pracy bądź ustaw szczegółowych. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy.

Zgodnie z przepisami KODEKSU PRACY pracodawca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek zapewnić:

 1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 2. Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń.
 3. Reagować na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pracy
 4. Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniając zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy
 5. Uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowania działań profilaktycznych
 6. Zapewnić wykonywanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
 7. Zapewnić wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy
 8. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników
 9. Znać przepisy bhp
 10. Przekazywać informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i życia występujące w zakładzie pracy
 11. Zapobiegać, eliminować bądź ograniczać zagrożenia
 12. Wyznaczyć pracownika do udzielania PIERWSZEJ POMOCY
 13. Wyznaczać pracownika do wykonywania działań w zakresie POŻARÓW I EWAKUACJI
 14. Zawiesić informację w widocznym miejscu osób odpowiedzialnych za pierwsza pomoc o ewakuacje
 15. Współpracować z pracownikami
 16. Wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad BHP
 17. Ustalić zasady współdziałania uwzględniając sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników

Gratuluję Ci, właśnie poznałeś listę najważniejszych obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

Ale czy to wystarczy abyś czuł się bezpiecznie zatrudniając pracownika?

NIE!

Jest jeszcze sporo różnych przepisów które musisz znać aby w 100% czuć się bezpiecznie.

 1. Czy wiesz że, musisz przeszkolić pracownika, którego chcesz zatrudnić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Tutaj poznasz tajniki Szkolenia BHP
 2. Stworzyć ocenę ryzyka zawodowego na dane stanowisko? Tutaj zapoznasz się z podstawowymi zasadami Oceny ryzyka zawodowego
 3. Wiesz jaki jest przydział środków ochrony indywidualnej? Kliknij tutaj Środki ochrony zbiorowej indywidualnej

TO WSZYSTKO WYMAGA DUŻEJ ILOŚCI CZASU.

TY JAKO PRACODAWCA NA PEWNO MASZ WIELE INNYCH SPRAW NA GŁOWIE.

MIAŁEŚ JUŻ KONTROLE Z PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY? A MOŻE JEST JESZCZE PRZED TOBĄ?

PO CO MASZ SIĘ MARTWIĆ, JAK MOŻESZ MIEĆ WSZYSTKO DOBRZE ZROBIONE I PRZYGOTOWANE!

Dzięki mojej osobie poczujesz że, Twoja firma jest Bezpieczna.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head