ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Należy pamiętać, że pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Środki Ochrony Indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczba zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

 

Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, min to:

 • prace w narażeniu na czynników biologicznych, chemicznych, rakotwórczych, promieniotwórczych,
 • prace narażające pracowników na uraz głowy
 • prace na wysokościach,
 • prace z substancjami toksycznymi
 • prace stwarzające ryzyko kończyn dolnych w tym oparzenia
 • prace stwarzające ryzyko urazów rąk
 • prace w wyniku działań niebezpiecznych i szkodliwych
 • prace w warunkach nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,
 • prace w warunkach hałaśliwych
 • prace narażające na podrażnienie skóry

 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej

 • odzież ochronna
 • środki ochrony głowy
 • środki ochrony kończyn górnych
 • środki ochrony kończyn dolnych
 • środki ochrony twarzy i oczu
 • środki ochrony słuchu
 • środki ochrony układu oddechowego
 • środki izolujące cały organizm
 • środki ochrony przed upadkiem z wysokości
 • dermatologiczne środki ochrony skóry

Pracodawco za nim nabędziesz środki ochrony indywidualnej warto jest:

 • przeprowadzić ocenę i analizę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi drogami,
 • określić cechy, jakie musza posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami.

NASTĘPNIE:

 • poinformuj pracownika o istniejących zagrożeniach przed którymi będą chronić do środki ochrony indywidualnej,
 • zorganizuj szkolenie i pokaż używanie tych środków,
 • zapewnić o zgodnym przeznaczeniu określonym w instrukcji użytkowania,
 • udostępnić instrukcje użytkowania,
 • poinformować pracownika o sposobie przechowywania, czasie noszenia oraz ewentualnych wymianach i naprawach,
 • poinformować o skutkach niestosowania środków,

Pracodawco pamiętaj, że masz obowiązek zapewnienie stosowania środków ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.

UWAGA!

Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej jest niedopuszczalne.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head