Ocena ryzyka zawodowego – kiedy jest nieaktualna?

Kochani,

W poprzednim wpisie pisałam, że oceny ryzyka zawodowego, nie możemy traktować jako jednorazowego zrywu. Każdy zakład pracy przez okres swojego istnienia wprowadza zmiany i to właśnie przy zmianach powinniśmy sobie przypominać o naszej ocenie ryzyka zawodowego.

W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie, monitorowanie i badanie wszystkich aspektów pracy w celu określeń związanych z nią zagrożeń, które mogą spowodować wypadek przy pracy, chorobę lub złe samopoczucie pracownika i stwierdzenia, czy zagrożenia te mogą być wyeliminowane, a jeżeli nie, to takie środki ochronny powinny być zastosowane w celu odpowiedniego ograniczenia wynikającego z nich ryzyka zawodowego. [1]

Istnieje wiele sytuacji w której będzie ona wymagała weryfikacji i aktualizacji.

Zmiany, które zobowiązują nas do zaktualizowania ORZ:

Oczywiście w zakładzie pracy mogą zachodzić też inne zmiany niż te, które tutaj wymieniłam. O każdej zmianie powinniśmy pomyśleć szerzej, każda zmiana powinna prowokować nas do myślenia o ORZ.

Musimy zapamiętać, że nie tylko zmiany są czynnikami zobowiązującymi nas do wykonania aktualizacji  oceny ryzyka zawodowego. Są to też wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz wszystkie niebezpieczne sytuacje. Jesteśmy wtedy zobowiązani zdiagnozować przyczyny wypadku lub niebezpieczeństwa oraz podjąć profilaktykę, która wyeliminuje albo zminimalizuje niebezpieczeństwo na danym stanowisku w zakładzie pracy. Takie sytuacje trzeba przeanalizować oraz ocenić czy zastosowane działania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy dla naszych pracowników są wystarczające.

O ocenie ryzyka zawodowego należy również pamiętać przy pomiarach czynników szkodliwych w środowisku pracy. Mogą one wymusić na nas działania, które ograniczą narażenie pracowników na zagrożenia.

Zmiany w prawie również mogą być czynnikiem, wpływającym na ORZ. W jaki sposób? Są to na przykład zmiany w dopuszczalnych wartościach czynników szkodliwych. Może to zwiększyć ryzyko pracy na danym stanowisku.

Należy pamiętać, że w każdym przypadku pracownicy powinni zostać poinformowani o wynikach oceny ryzyka zawodowego na ich stanowiskach pracy.

Mam nadzieję, że wpisy o ocenie ryzyka zawodowego, pokazały Wam jej duże znaczenie. Nie może być zbędną makulaturą w zakładzie pracy. Musi być  ciągle aktualizowana, ponieważ właśnie ta ciągła ewolucja ORZ zapewni naszym pracownikom bezpieczne miejsce pracy.

[1] BHP w praktyce, Bogdan Rączkowski

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head