Zasady i częstotliwość pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Kochani,

W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć Wam kwestię pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Są one dosyć szczegółowo uregulowane przepisami, a dokładnie mówi o nich artykuł 227. Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Zgodnie z tymi przepisami, każdy pracodawca rozpoczynający działalność zobowiązany jest do przeprowadzenia pierwszych pomiarów, nie później niż 30 dni od jej rozpoczęcia.

Ale kto jest uprawniony do przeprowadzania takich pomiarów? Mogę być one przeprowadzone przez laboratoria z akredytacją dla przeprowadzania pomiarów dla określonego czynnika szkodliwego w środowisku pracy. Jeżeli nie ma takich laboratoriów, mogą być też przeprowadzone przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze oraz laboratoria państwowej inspekcji sanitarnej. Takie możliwości mają też osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, dysponują odpowiednią aparaturą i posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Należy zrobić chronometraż badań, w którym uwzględnione powinny być warunki pracy takie jak rodzaj wykonywanej pracy oraz zmienność warunków w pracy.

Żeby przeprowadzić takie pomiary powinno się wytypować pracowników, którzy będą uczestniczyć w nich uczestniczyć. Wybrani pracownicy, normalnie wykonując swoją pracę, są wyposażeni w specjalny sprzęt pomiarowy, który ma dostarczyć wyniki jednostce przeprowadzającej te działanie.

Jak wybieramy pracowników do pomiarów? W tym momencie mamy dwie metody. Możemy wybrać tych, którzy pracują w najgorszych warunkach lub losowo wybrać pracowników
z poszczególnych stanowisk, działów. Oczywiście wyboru pracowników musi dokonać osoba doświadczona, najlepiej znająca stanowiska i pracowników.

Częstotliwość pomiarów różni w zależności od czynników szkodliwych:

  • raz na dwa lata, jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS)[1] wyniosło od 0,1 do 0,5,
  • raz w roku, jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS wyniosło powyżej 0,5.
  • raz na  sześć miesięcy jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS wyniosło od 0,1 do 0,5
  • raz na trzy miesiące jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS wyniosło powyżej 0,5.
  • raz na dwa lata, jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS wyniosło od 0,2 do 0,5,
  • raz w roku, jeśli podczas ostatniego badania i pomiaru NDS wyniosło powyżej 0,5.
  • raz na dwa lata, jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie tylko strefy pośredniej
  • raz w roku, jeżeli podczas ostatniego pomiaru stwierdzono występowanie również strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej.

Badanie wykonuje się raz w roku, chyba że podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącego rejestru wyników pomiarów czynników szkodliwych. W momencie likwidacji zakładu pracy ten rejestr powinien być niezwłocznie przekazany państwowemu inspektorowi sanitarnemu, który powinien być przechowywany przez 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

Każdy pracodawca musi się liczyć też z niezwłocznym udostępnieniem pomiarów wpisanych do rejestru osobom takim jak pracownicy, byli pracownicy lub przedstawiciele ustawowi, na żądanie pisemne.

Pomiar czynników szkodliwych środowiska pracy jest to bardzo ważna rzecz, którą planuje rozwinąć w przyszłości opisując poszczególne czynniki szkodliwe.

 

[1] Najwyższe dopuszczalne stężenie

 

 

Ściskam J.A

 

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head