URLOP WYPOCZYNKOWY A ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Pewne jest to, że zespół pracujący nad projektem zmian w kodeksie pracy skłania się ku koncepcji nowelizacji urlopu wypoczynkowego aby faktyczne służył celowi, w jakim się go udziela.

  • Urlop trzeba będzie wykorzystać od razu, nie będzie można przetrzymać ich na kolejny rok – z tym się zgodzę uważam, że urlop powinien być wykorzystywany w danym roku, może dzięki temu będziemy szczęśliwsi i bardziej wypoczęci.
  • Długość urlopu będzie zależała od umowy pracownika z pracodawcą, ale nie będzie mógł być krótszy niż 20, ani dłuższy niż 30 dni – czy to może doprowadzić do sytuacji, w której pracodawcy będą wymuszali na pracownikach zgodę na możliwie jak najkrótszy okres urlopu?
  • Nie będzie można również wykonywać dodatkowej płatnej pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego – co niektórzy w czasie urlopu pracują dla innego podmiotu, a urlop ma służyć wypoczynkowi.
  • Ministerstwo szykuje zmiany także w przypadku premii uznaniowych.  Ma namyśli ograniczyć uznaniowe składniki pensji. Nowy Kodeks Pracy ma uregulować, jaki procent wynagrodzenia będzie uzależniony od decyzji pracodawcy. – aby ograniczyć patologie i zagwarantować pracownikom stabilne płace.
  • Nowy Kodeks Pracy będzie rozróżniał również pracę zdalną od pracy domowej. Ta druga ma oznaczać pracę wykonywaną przez Internet i telefon, ale wyłącznie w domu pracownika. To pozwoliłoby ograniczyć odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP – ciekawe? Hm..

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head