Wypadek w drodze do/z pracy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : Wypadek w drodze do/z pracy

Charakterystyczne cechy wypadków

Dokonując analizy wszystkich wypadków (wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy), można dostrzec, że pewne elementy występują w każdej z nich.

Są one następujące:

W przypadku wypadków przy pracy dochodzi również skutek w postaci urazu lub śmierci.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

 

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca tj.:

Należy pamiętać, że w przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie przysługuje poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Jednak w momencie zgłoszenia takiego wypadku i uzupełnienia karty wypadku w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, należy Ci się 100% płatnego zwolnienia lekarskiego, nie 80% i nie 70% w momencie kiedy jesteś w szpitalu. Zatem czy warto zgłaszać takie wypadki? W mojej ocenie warto!

To są ogólnie zebrane informację, jeżeli chcesz abym szczegółowo odniosła się do twojej wykonywanej przez ciebie pracy, to napisz bądź zadzwoń do mnie.

Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytania. 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head