BHP PO MOJEMU…ROBI SIĘ POWAŻNIE

Kochani,

Postanowiłam podzielić się z Wami moimi doświadczeniami z pracy zawodowej w nieco inny, niż dotychczas, sposób. Będzie może bardziej poważnie i surowo, ale wszystko dlatego, że BHP jest również rozwijającą się dziedziną nauki, przedmiotem uniwersyteckim wymagającym stosownego języka i szacunku. Na co dzień często musimy łączyć ze sobą sprzeczności, ale wymaga to szerszego spojrzenia na sprawy.

Stąd zrodził się pomysł na cykl artykułów o tym, na czym znam się najlepiej – bezpieczeństwie i zarządzaniu, a dokładniej systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie budowy drogi ekspresowej.

Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną, uznaną za najcenniejszą solidarnie przez wszystkie gałęzie gospodarki. Jego ochrona, jak i poprawa jego jakości jest priorytetem stanowiącym fundament wszystkich działań podejmowanych przez nowoczesne przedsiębiorstwa. W dobie społecznej odpowiedzialności biznesu poziom bezpieczeństwa zapewniany przez organizację swoim pracownikom jest mierzalnym wyznacznikiem sukcesu, ale czy jesteśmy w stanie ten sukces osiągnąć w warunkach szybkozmienności, płynności, arcyzłożoność i mętności projektów budownictwa infrastrukturalnego?

W najbliższym czasie opublikuję cykl artykułów przybliżających Wam elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy takie jak przywództwo, procedury oraz zarządzanie realizacją zadań w kontekście budowy drogi ekspresowej. Przedstawię podstawy prawne, przyjęte praktyki zawarte w zarówno w dostępnej literaturze polskiej jak i obcojęzycznej oraz własne doświadczenia zdobyte podczas pełnienia funkcji koordynatora BHP na budowach o charakterze liniowym.

Opiszę także specyfikę budowy drogi ekspresowej jako środowiska pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla tego typu przedsięwzięcia.

      Szczególną uwagę pragnę poświęcić kulturze organizacji jako płaszczyźnie budującej świadomość i zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych stanowisk pracy.  Głęboko wierzę, że to odnalezienie humanizmu w normach i rozporządzeniach jest jedyna słuszną drogą prowadząca do ochrony życia i zdrowia, często tak różnych, zrzeszonych jedynie w celu realizacji danego projektu, ludzi.

Ściskam J.A

PS W najbliższych tygodniach przedstawię Ci kolejne zagadnienia związane z systemem zarządzania BHP takie jak przywództwo i zarządzanie, narzędzia i cele, polecę Ci także kilka ciekawych lektur poszerzających horyzonty  🙂 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head