Charakterystyka czynników szkodliwych – czynniki biologiczne

Kochani,

W poprzednich wpisach poruszyłam temat pomiarów czynników szkodliwych w środowisku. Jest to obszerny rozdział, dlatego postanowiłam poświęcić jemu jeszcze kilka wpisów. Czynniki szkodliwe dzielą się między innymi na fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz psychofizyczne, dlatego uważam, że ten temat trzeba uzupełnić o wpisy charakteryzujące każdy czynnik. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się czynnikami biologicznymi.

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują wirusy, drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.

Podział szkodliwych czynników biologicznych:

Mikroorganizmy:

  • bakterie,
  • wirusy,
  • grzyby,
  • pierwotniaki.

Substancje wytwarzane przez mikroorganizmy:

  • toksyny,
  • alergeny.

Makroorganizmy:

  • rośliny,
  • zwierzęta.

Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych:

Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne.

Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Czynniki, które mogą wywoływać ciężkie choroby u ludzi, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.

Na szkodliwe czynniki biologiczne jesteśmy narażeni między innymi w pracach związanych z rolnictwem, w laboratoriach klinicznych lub podczas pracy w oczyszczalni ścieków.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany do stosowania, w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia.

Jeśli dane stanowisko pracy jest narażone na działanie szkodliwego czynnika biologicznego z pierwszej grupy zagrożenia pracodawca powinien zastosować środki zapobiegawcze określone w ogólnych przepisach bhp.

Jeśli na danym stanowisku pracy występują mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca powinien zapewnić pracownikom warunki pracy określone w przepisach ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Jeżeli natomiast w środowisku pracy występują mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca ma obowiązek zastosować środki zapobiegawcze, przewidziane dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pracowników narażonych na  działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3. lub 4. zagrożenia.

To wszystko o szkodliwych czynnikach biologicznych. Właśnie tak postaram się scharakteryzować każdy szkodliwy czynnik w przyszłych wpisach.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head