CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH – CZYNNIKI FIZYCZNE CZ. 1

Kochani,

Przed nami obszerny temat opisujący szkodliwe czynniki fizyczne w środowiskach pracy. Jak widać po tytule, podzieliłam go na dwie części, by wszystko dokładnie scharakteryzować. W dzisiejszej części będą zawarte informacje o hałasie, drganiach oraz o mikroklimatach.

Hałas

Hałasem określa się wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, oddziaływujące za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.

Poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu  do 8-godz. czasu pracy nie powinien przekraczać  85 db.

 1. Hałas infradźwiękowy – obejmuje częstotliwość od 1 Hz do 20 Hz
 2. Hałas słyszalny – częstotliwość w przedziale od 20 Hz do 20 000 Hz
 3. Hałas ultra dźwiękowy – obejmuje częstotliwość od 20 000 Hz do 40 000 Hz
 1. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony zarówno do 8 godzin jak i tygodnia pracy nie może przekraczać 85 dB.
 2. Maksymalny poziom dźwięku A nie może przekraczać 115 dB.
 3. Szczytowy poziom dźwięku C nie może przekraczać 135 dB.
 • eliminacja zagrożenia poprzez jego redukcję u źródła powstawania,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej przed hałasem (ograniczanie hałasu),
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, takie jak; wkładki douszne, nauszniki, hełmy przeciwhałasowe,
 • wprowadzenie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, takie jak; stosowanie przerw, oznakowanie miejsc wymagających środków ochrony osobistej, odpowiednie usytuowanie źródeł hałasu względem siebie oraz ścian pomieszczenia.
 • zapewnić pomieszczenie pracy o wysokości powyżej 3 metrów,
 • odpowiednio oznakować miejsce pracy,
 • stosować rozwiązania zatrzymujące lub zmniejszające hałas,
 • wobec pracownika; ograniczenie czasu ekspozycji słuchu, stosowanie ochronników słuchu.

Drgania mechaniczne (wibracje)

 • niedokładności wykonania i montażu maszyn i urządzeń;
 • niewyważenie elementów znajdujących się w ruchu obrotowym;
 • zużycie elementów;
 • luzy;
 • zastosowane w rozwiązaniach konstrukcyjnych elementy korbowo-wodzikowe;
 • elementy znajdujące się w ruchu posuwisto-zwrotnym.
 • ciągłe – drgania występujące bez przerwy w ciągu zmiany roboczej,
 • przerywane – drgania, które występują wielokrotnie w ciągu zmiany roboczej,
 • sporadyczne – drgania występujące nieregularnie w ciągu zmiany roboczej.

 

Drgania też dzielimy na te o charakterze ogólnym (czyli przenoszone na korpus człowieka poprzez nogi miednicę, plecy lub boki, oddziałują najczęściej przez podłoże), ale też na te przez kończyny górne, które przenoszone są na korpus przez ręce; oddziałują najczęściej przez maszyny jak np. wiertarki.

 • eliminacja zagrożenia poprzez jego redukcję u źródła powstawania,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej przed hałasem (ograniczanie hałasu),
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej, takie jak; wkładki douszne, nauszniki, hełmy przeciwhałasowe,
 • wprowadzenie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, takie jak; stosowanie przerw, oznakowanie miejsc wymagających środków ochrony osobistej, odpowiednie usytuowanie źródeł hałasu względem siebie oraz ścian pomieszczenia.

Funkcjonalne:

 • zakłócenia koordynacji ruchów,
 • wydłużenie czasu reakcji ruchowej,
 • nadmierne zmęczenie.

 

Fizjologiczne:

 • zaburzenia czynności narządów wewnętrznych,
 • zmiany w układzie nerwowym,
 • schorzenia naczyń krwionośnych,
 • zaburzenia czynności mięśni i ścięgien.

 

Choroba spowodowana oddziaływaniem drgań mechanicznych to zespół wibracyjny. Ta choroba powoduje zaburzenia  zaburzenie ukrwienia i odżywienia tkanek, zwolnienie i zaburzenia akcji serca

 • przerwy w pracy i rotacje pracowników na stanowiskach zagrożonych drganiami,
 • skracanie czasu narażenia na drgania,
 • szkolenie pracodawców i pracowników w tym zakresie,
 • ograniczanie pracy osób szczególnie wrażliwych na stanowiskach narażonych na drgania,
 • kontrolowaniu czynników sprzyjających rozwojowi zespołu wibracyjnego.

Mikroklimat (zimny lub gorący)

Mikroklimat to inaczej warunki cieplne miejsca pracy człowieka.

 • temperatura,
 • wilgotność względna,
 • prędkość ruchu powietrza,
 • promieniowanie cieplne,
 • a także: aktywność fizyczna człowieka, metabolizm, wymiana ciepła przez konwekcję, odzież, indywidualne przyzwyczajenia.

Środowisko umiarkowane charakteryzują wskaźniki:

PMV (Predicted Mean Vote) i PPD (Predicted Percetage of Dessatsfield)

PMV przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen:

 • +3 – gorąco
 • +2 – ciepło
 • +1 – nieznacznie ciepło
 • 0 – neutralnie
 • -1 – nieznacznie chłodno 
 • -2 – chłodno
 • -3 – zimno

Miarą wpływu mikroklimatu gorącego na człowieka jest WGBT(jednostka-Celsjusze).

Pracodawca musi zapewniać zimne napoje jeśli wskaźnik WGBT:

 • przekracza 25 stopni Celsjusza,
 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temp. Ponad 25 stopni Celsjusza,
 • na stanowiskach pracy, na których warunki atmosferyczne powodują temperaturę przekraczającą 28 stopni Celsjusza.

Im większy wysiłek fizyczny, tym chłodniejsze musi być stanowisko pracy.

Do pracy w mikroklimacie gorącym nie można zatrudniać osób z nadwagą powyżej 20%, chorobami serca lub układu naczyniowego.

Przed rozpoczęciem pracy w mikroklimacie gorącym należy też odbyć odpowiednią aklimatyzację, polegającą na stopniowym przedłużaniu czasu pracy o 30% zmiany roboczej pierwszego dnia, do całej zmiany po tygodniu.

Z mikroklimatem zimnym mamy do czynienia wtedy, gdy temperatura na stanowisku pracy jest mniejsza od 10 stopni Celsjusza.

Działanie miejscowe mikroklimatu zimnego określane jest za pomocą wskaźnika WCI (Wind-Chill Index). Obliczenie wartości wskaźnika odbywa się na podstawie pomiarów temperatury i prędkości powietrza bezpośrednio na stanowisku pracy. Wielkość wskaźnika pozwala oszacować stopień ryzyka odmrożeń poszczególnych części ciała.

Wskaźnik IREQ – miara chłodzenia ogólnego.

 • zapewniać ciepłe posiłki oraz napoje,
 • odzież ochronną, która powinna dostatecznie chronić przed utratą ciepła, w tym przed działaniem wiatru oraz innych czynników atmosferycznych; gdy temperatura spadnie poniżej -1 stopnia Celsjusza, pracodawca jest obowiązany zapewnić rękawice ochronne
 • zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywania pracy.
 • stosowanie odzieży ochronnej,
 • stosowanie ekranów,
 • uzupełnianie ubytków izolacji termicznej,
 • klimatyzacja pomieszczeń,
 • izolowanie maszyn i urządzeń będących źródłem ciepła,
 • odpowiednie zabezpieczenie przegród przeszklonych,
 • automatyzacja stanowisk pracy.

W następnej części zajmiemy się promieniowaniem. 

 

Ściskam J.A 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head