Jak zarządzać bezpieczeństwem i higieną pracy?

Kochani,

Dla zapewnienia właściwych warunków BHP konieczne jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeśli robimy to w odpowiedni sposób, to nie tylko unikamy niepotrzebnych konsekwencji w zakresie BHP, ale też wpływamy na rozwój naszej firmy i jesteśmy bliżej osiągnięcia sukcesu.

System zarządzania BHP jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje wszystkie te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bhp oraz osiągania tych celów.

Model systemu zarządzania BHP:

 1. Zaangażowanie kierownictwa i polityka BHP
  • Planowanie
  • Wdrażanie i funkcjonowanie
 2. Monitorowanie, audytowanie i działania korygujące
 3. Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 4. Ciągłe doskonalenie

Do jego podstawowych zadań należy:

 • Określenie wymagań obowiązujących przepisów prawnych i ustalenie wynikających z nich działań,
 • Identyfikowanie występujących zagrożeń oraz analiza i ocena ryzyka,
 • Zawodowego na stanowiskach pracy oraz w skali całego przedsiębiorstwa, analiza przyczyn wypadków przy pracy, zdarzeń prawie wypadkowych, chorób zawodowych,
 • Ustalenie celów i priorytetów działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planowanie zadań ukierunkowanych na ich osiągnięcie,
 • ciągle monitorowanie warunków pracy przez wprowadzenie procedur okresowej ocenyi dokumentowania zagrożeń na stanowiskach pracy,
 • Systematyczne prowadzenie audytów i przeglądów okresowych systemu zarządzania oraz realizowanie wynikających z ich działań korygujących.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania BHP może:

 • ułatwić spełnienie wymagań obowiązującego prawa,
 • umożliwić osiągnięcie wymiernych korzyści, związanych z poprawą Poziomu BHP,
 • przyczynić się do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itp.

Wdrażając system zarządzania BHP należy pamiętać, że:

 • podstawowe zasady zarządzania bhp wynikają z wymagań prawa, a system zarządzania może być narzędziem ułatwiającym ich realizację,
 • skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania bhp zależy przede wszystkim od ludzi go tworzących i w nim pracujących, a w szczególności od zaangażowania najwyższego kierownictwa wszystkich pracowników,
 • system zarządzania, który nie aktywizuje wszystkich pracowników i nie wpływa pozytywnie na zmiany kultury bezpieczeństwa i higieny pracy będzie miał niewielki wpływ na poprawę stanu bhp w przedsiębiorstwie.

Skuteczny system zarządzania BHP umożliwia:

 • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat,
 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników,
 • zwiększenie wydajności i poprawę jakości pracy,
 • szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie a nie korygowanie.

Umiejętności zarządzania zawsze prowadzą do doskonalenia, ale też wymagają ciężkiej pracy i doświadczenia, dlatego pamiętajcie, że wdrażanie takiego planu wymaga czasu i poświęceń, ale jest to warte włożonego wysiłku.

Zatem Avanti

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head