Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Kochani,

BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo czynników takich jak np. wyposażenie stanowiska pracy i rozmieszczenie urządzeń lub narzędzi, dlatego w dzisiejszym wpisie zapoznam was z definicjami oraz wymaganiami dotyczącymi temu zagadnieniu.

Ergonomia – ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków w miejscu pracy, które zminimalizują ryzyko wypadków przy pracy.

Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy w której pracownik lub zespól pracowników wykonuje pracę.

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyku pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia, powinny być dodatkowo zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dość do nich do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikającej ze zmniejszonej sprawności.

Organizacja stanowiska pracy:

 • Wzajemne rozmieszczenie i usytuowanie stanowisk pracy powinno zapewniać bezpieczny dostęp do stanowiska pracy i szybką ewakuację w przypadku powstania sytuacji awaryjnej.
 • Drogi dojścia i ewakuacji powinny być dostatecznie oświetlone i oznakowane.
 • W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Przejścia i dojścia do stanowisk pracy

 • Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i dogodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być w świetle mniejsza niż 2 m.
 • W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.
 • Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczonymi do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m, a jeśli w przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość powinna wynosić co najmniej 1 m.
 • Organizacja pracy stanowiska roboczego stanowi ważną część składową organizacji procesu produkcyjnego. Można ją określić jako sumę działań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, skierowanych na stworzenie optymalnego połączenia siły roboczej i środków produkcji oraz zapewnienie właściwych warunków pracy człowiekowi…

Aby zapewnić optymalną metodę pracy, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Stanowisko robocze musi zapewniać wygodny i bezpieczny dostęp obsługującym pracownikom.
 • Należy ustalić stałe miejsce na materiały i narzędzia.
 • Materiały i narzędzia winny być umieszczone w funkcjonalnym polu pracownika, przedmioty ciężkie oraz najczęściej używane – w polu optymalnym i na wysokości powierzchni roboczej oraz rozmieszczone w taki sposób, aby zapewniały ustaloną kolejność ruchów.
 • Odległości między przedmiotami na stanowisku roboczym winny być jak najmniejsze.
 • Ułożenie przedmiotu powinno pozwalać na szybkie i łatwe uchwycenie.
 • Należy używać pojemników stołowych, przenośników grawitacyjnych.
 • Uchwytów itp. W celu ułatwienia pracy i odciążenia rąk.

Organizacja stanowisk pracy wyposażonych w monitory

Stanowiskiem pracy biurowej jest przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy takie jak:

 • Wyposażenie podstawowe: monitor ekranowy, klawiatura, komputer Pc, laptop.
 • Wyposażenie dodatkowe: drukarka, skaner, mysz.
 • Wyposażenie pomocnicze: stół lub biurko, krzesło, uchwyt na dokumenty, podnóżek.

Prawidłowa pozycja przed komputerem:

Dodatkowo monitor powinien być wyposażony w regulacje pochylania:

 • 20 stopni do tyłu i 5 stopni do przodu.
 • Obrotu co najmniej o 120 stopni.
 • Wysokości położenia

Obudowa oraz ekran monitora LCD powinny być matowe, obraz powinien być stabilny, a wielkość ekranu, rozdzielczość i wielkość znaków na ekranie powinna zapewniać łatwość rozpoznawania znaków z odległości 45-100cm.

Klawiatura

Klawiatura powinna być umieszczona na wysokości łokcia. Przestrzeń pomiędzy klawiaturą a krawędzią stołu powinna umożliwiać oparcie nadgarstka. Powierzchnia klawiaturę powinna być matowa. Powinna zawierać możliwość regulacji, krawędzie powinny być zaokrąglone, aby nie odgniatać dłoni i nadgarstków.

Biurko

Wysokość stołu biurowego bez regulacji powinna wynosić ok. 72 cm.
Wysokość stołu o stałej konstrukcji, do okazjonalnej pracy z komputerem powinna wynosić ok: 70 cm. zakres regulacji wysokość blatów ergonomicznego stołu komputerowego: blat pod klawiaturę: 60 ÷ 75 cm, blat pod monitor: 70 ÷ 90 cm. Różnica wysokości blatów nie powinna być mniejsza niż 10 cm.

Należy zapewnić swobodną przestrzeń dla nóg wysokiego mężczyzny: wysokość 65 cm, głębokość 70 cm, szerokość 70 ÷  80 cm. Przy regulowanej wysokości stołu zakres wysokości wolnej przestrzeni powinien wynosić 55 ÷ 70 cm.

Krzesło, siedzisko

 • możliwość regulacji wysokości płyty siedziska, pozwalająca na dopasowanie całego układu siedzisko – stół do wzrostu pracownika,
 • wyprofilowana krawędź płyty siedziska, tak aby nie uciskała ud, zmniejszając krążenie kończyn dolnych,
 • wyprofilowana podpora pod plecy, tak aby dawała wsparcie dla kręgosłupa w okolicy lędźwiowej,
 • 5-ramienna, obrotowa konstrukcja podstawy; negatywnym przykładem są nadal spotykane w biurach siedziska obrotowe, na 4 ramiennej podstawie, łatwo przewracające się, co jest przyczyną wielu urazów,
 • powinno umożliwiać regulacje w zakresie 40-50 cm od podłogi.

Jeżeli istnieje potrzeba stosowania podnóżka zaleca się rozwiązania z regulacją wysokości w zakresie 5 – 18 cm. Wymiary podnóżka: szerokość 50 cm, głębokość 30 cm, kąt pochylenia regulowany w zakresie 0 – 15o.

Na biurku powinna również znajdować się podkładka pod nadgarstki w celu zmniejszenia nacisku na nadgarstki oraz podstawka na dokumenty, które powinny stać w takim miejscu aby podczas sięgania do nich minimalizować uciążliwe ruchu oczu i głowy.

Kryteria stanowiska wyposażonego w monitor:

 • Powierzchnia przypadająca na jedno stanowisko pracy powinna wynosić przynajmniej
 • Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami min. 60 cm.
 • Odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora min. 80 cm (zalecane 130 cm).
 • Monitory umieszczone min. 1m od okna.
 • Minimalny odstęp pomiędzy stanowiskami 60 cm.
 • Minimalna szerokość przejścia pomiędzy stanowiskami 75 cm.

Inne zasady stanowiska wyposażonego w monitor:

 • Stanowisko pracy należy zaplanować tak, aby światło dziennie padało z boku.
 • Bezpośrednio nad stanowiskiem światło powinno być rozproszone i pochodzić z opraw sufitowych.
 • Na ekranie monitora nie powinno być odblasków i odbić z okien czy innych źródeł światła, tło nie powinno być zbyt kontrastowe w stosunku do monitora.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head