Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Kochani,

Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko
w pracy, ale też w życiu codziennym, dlatego pozostając w tej tematyce, napiszę jak się zachowywać w szczególnych stanach zagrożenia życia.

Krwotok

Zasady postepowania:

 • Załóż rękawiczki ochronne.
 • Przyłóż w miejscu rany jałową gazę. W przypadku gdy jej nie posiadasz, użyj czystej, najlepiej wyprasowanej bawełny lub bielizny osoby poszkodowanej.
 • Zabandażuj miejsce zranienia.
 • Nie wyjmuj ciał obcych z rany.
 • Jeśli opatrunek przecieka, nie zdejmuj go tylko dołóż kolejną warstwę.

W przypadku krwotoku z nosa:

 • posadź poszkodowanego z głową przechyloną do przodu,
 • zaciskaj skrzydełka nosa po stronie krwotoku, co jedną minutę luzuj ucisk,
 • Przykładaj zimne okłady bezpośrednio na nos oraz na szyję.

Zranienia

Zasady postepowania:

 • Przemyj ranę chłodną bieżącą wodą.
 • Przyłóż w miejscu rany jałową gazę. W przypadku gdy jej nie posiadasz, użyj czystej, najlepiej wyprasowanej bawełny lub bielizny osoby poszkodowanej.
 • Zabandażuj miejsce zranienia.

Czego nie robić:

 • Nie kładź bezpośrednio na ranę waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp.,
 • nie dotykaj rany bezpośrednio palcami,
 • nie usuwaj ciał obcych tkwiących w ranie,
 • nie wolno stosować jodyny i spirytusu.

Jeśli rana jest zlokalizowana na kończynie, powinna ona zostać uniesiona powyżej poziomu serca(pod warunkiem, że kończyna nie jest złamana).

Jeśli w wyniku rany okolicy brzusznej doszło do wytrzewienia, nie wolno wkładać narządów do środka. Należy jak najszybciej okryć je zwilżoną gazą.

Złamania

Objawy złamania:

 • ból i obrzęk,
 • ograniczenie ruchomości,
 • unikanie ruchów kończyną w miejscu złamania lub brak możliwości wykonania jakichkolwiek ruchów,
 • nieprawidłowe ustawienie lub patologiczna ruchomość kości,
 • obecność fragmentów kostnych lub końców złamanej kości na otwartej ranie.

Zasady postępowania:

 • Jeśli złamanie jest otwarte, należy postępować na początku jak z ranami;
 • Unieruchomienie kończyny;

Do jej unieruchamiania możemy wykorzystywać takie przedmioty jak chusty, deseczki, kołki itd. Kończynę górną najłatwiej unieruchomić poprzez powieszenie jej na chuście lub zawieszenie na szyi za pomocą bandaża. Złamaną kość przedramienia unieruchamiamy przy użyciu szyny sięgającej od palców do stawu łokciowego.

Można też unieruchomić kończynę o własny szkielet, dowiązując poszkodowaną nogę do zdrowej.

Oparzenia termiczne

Postępowanie:

 • oparzone miejsce schłodzić zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez co najmniej 10 minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy),
 • ranę osłonić luźnym, jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia).

Nie wolno:

 • Odrywać przylgniętej do rany odzieży.
 • Przekłuwać pęcherzy z płynem surowniczym.
 • Dotykać rany oparzeniowej.
 • Smarować oparzonej skóry maściami.

Oparzenia chemiczne

Postępowanie:

 • oddzielić poszkodowanego od substancji żrącej (zdjąć przesiąkniętą nią odzież,
  o ile nie jest przyklejona do skóry),
 • pamiętać o własnym bezpieczeństwie,
 • nie zobojętniać substancji powodującej oparzenie,
 • jak najszybciej zmyć szkodliwą substancję dużą ilością wody (z wyjątkiem oparzeń wapnem niegaszonym, gdzie najpierw należy mechanicznie usunąć wapno,
  a następnie spłukać pod mocnym strumieniem wody), tak aby spływała po ciele jak najkrótszą drogą,
 • na oparzone miejsce nałożyć jałowy opatrunek osłaniający,
 • wezwać pomoc lekarską i pozostać z poszkodowanym, zapewniając mu wsparcie psychiczne i komfort termiczny,
 • w przypadku urazu oka należy jak najszybciej je przepłukać ciągłym strumieniem czystej wody w dużej objętości i skierować poszkodowanego do specjalisty,
 • zabezpieczyć opakowanie i resztki substancji żrącej (jeżeli jest to możliwe).

Zadławienie

Postępowanie:

 • Należy ocenić jego stan ogólny.
 • Jeżeli kaszle, trzeba stwierdzić, czy jest on efektywny, czyli taki, przy którym reaguje i może nabrać powietrza czy kaszel jest nieefektywny, w którego trakcie występuje niemożność mówienia, oddychania oraz sinienie.
 • W drugim przypadku natychmiast należy udzielić osobie pierwszej pomocy. Najistotniejszym warunkiem jest sprawdzenie czy poszkodowany jest przytomny. 
 • Osobę dorosłą warto najpierw skłonić do wymuszenia intensywnego kaszlu.
 • Jeśli jest przytomny i przestał kaszleć to należy pochylić go do przodu
  i pięciokrotnie energicznie uderzyć w okolicę między łopatkami. Jeżeli to nie przynosi skutku, trzeba przejść do uciśnięć nadbrzusza, nie stosuje się go u kobiet w ciąży. Należy pochylić poszkodowanego, objąć go rękoma, kładąc jedną rękę pod mostkiem na nadbrzuszu, drugą ręką objąć zaciśniętą w pięść, a następnie energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze. Jeżeli w jamie ustnej  znajdzie się tkwiący przedmiot, trzeba go wyjąć.

Omdlenia

Postępowanie:

 1. Ułożenie poszkodowanego na plecach.
 2. Zastosowanie pozycji czterokończynowej tj. uniesienie kończyn górnych i dolnych.
  U kobiety w zaawansowanej ciąży, zamiast w tej pozycji należy zastosować ułożenie na lewym boku.
 3. Zapewnienie dostępu do świeżego powietrza.
 4. Do momentu odzyskania przytomności – kontrola parametrów życiowych.

Nie wolno wlewać osobie omdlonej zimnej wody do ust!

Zawał serca

Objawy:

 • Nagły, kujący ból w okolicy mostka;
 • Wrażenie ciasnoty w klatce piersiowej;
 • Chłodna, blada skóra, zimny pot;
 • Nudności, wymioty;
 • Nieregularny puls.

Udzielanie pierwszej pomocy:

 • Koniecznie wezwać pomoc!
 • Poszkodowanego należy ułożyć w pozycji półsiedzącej z uniesionym nieznacznie tułowiem, jego plecy powinny być oparte o coś stabilnego i wygodnego.
 • Należy poluzować ubranie np. rozpiąć pasek u spodni, biustonosz, zdjąć krawat oraz otworzyć okna – ułatwi to oddychanie; następnie warto zadbać o komfort cieplny poszkodowanego, przykrywając go kocem.
 • W przypadku, gdy nastąpi zatrzymanie czynności życiowych, natychmiast należy rozpocząć resuscytację oddechowo-krążeniową i nie przerywać jej do czasu przyjazdu karetki pogotowia; szansę na przeżycie zwiększa już samo uciskanie klatki piersiowej (należy wykonać co najmniej 100 uciśnięć na minutę).

Leki można tylko podawać, jeśli poszkodowany jest przytomny!

Zatrucia

Postępowanie:

 • zadbaj o własne bezpieczeństwo – szczególnie istotne jest to w przypadku jednoczesnego zatrucia więcej niż jednej osoby,
 • przerwij wchłanianie trucizny,
 • sprawdź, czy zatruty jest przytomny i czy oddycha – postępuj zgodnie z algorytmem BLS,
 • wezwij pomoc,
 • spróbuj zidentyfikować truciznę,
 • nie zostawiaj poszkodowanego samego,
 • dalsze działania, czyli podawanie odtrutek oraz przyspieszanie wydalania trucizny należy zostawić lekarz

Porażenie prądem elektrycznym

Najważniejszą czynnością w razie porażenia prądem elektrycznym jest szybkie uwolnienie porażonego spod działania prądu elektrycznego poprzez:

 • wyłączenie prądu,
 • wyizolowanie,
 • lub udzielenie pierwszej pomocy.

Wyłączenie prądu dokonujemy poprzez wyłączenie wyłącznikiem napięcia właściwego obwodu elektrycznego, wyjęcie bezpieczników z obwodu zasilania, przecięcie lub zerwania przewodów od strony zasilania odpowiednimi narzędziami.

Jeżeli wyłączenie napięcia jest niemożliwe, należy odciągnąć poszkodowanego od obwodu elektrycznego.

Jeśli poszkodowany nie oddycha należy przystąpić do wykonania sztucznego oddychania, a w przypadku braku tętna do wykonać RKO.

Jeśli oddycha i ma zachowane krążenie, należy ułożyć go w pozycja bocznej ustalonej.

W przypadku wstrząsu i ran oparzeniowych należy postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Pamiętajmy, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkowe.

 

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head