Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : Maksymalna temperatura w miejscy pracy.

Zastanawiasz się jak powinny wyglądać twoje warunki w pracy, gdy jest bardzo ciepło albo bardzo zimno na dworze?

W myśl Ustawy Kodeks Pracy, rozdział III art. 213 § 2.

„Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy,

powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”

Niestety ten przepis jest bardzo ogólny i dla każdego bezpieczne i higieniczne warunki pracy wyglądają trochę inaczej. Zgłębiając tematykę dalej, ustaliłam, że przepisy określają temperatury minimalne, jakie powinny obowiązywać w pomieszczeniach pracy, tj.:

  • 14°C (chyba, że nie pozwalają a to względy technologiczne)
  • 18°C (dotyczy prac w pomieszczeniach biurowych)

 

W służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24°C

Sytuacja komplikuje się w przypadku temperatury maksymalnej. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na jej jednoznaczne określenie. Tylko w przypadku pracowników młodocianych określona została górna granica temperatury. Wynosi ona 30°C, z zastrzeżeniem, że wilgotność powietrzna nie może przekraczać  65%.

Przyjmuje się, że temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej.

Zatem o przekroczeniu normy temperaturowej możemy mówić, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C, przy pracy biurowej – ponad 30°C.

Pracodawca nie może dopuścić do wystąpienia w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury. Jeżeli bowiem w pomieszczeniach pracy będzie wysoka temperatura, to może to wpłynąć na nasza wydajną i efektywną pracę zawodową. Panujące warunki atmosferyczne wywierają znaczny wpływ na nasze samopoczucie i aktywność życiową. Czynniki pogodowe takie, jak: długie i upalne dni, niskie ciśnienie atmosferyczne oraz wysokie temperatury mogą w sposób negatywny wpłynąć na naszą pracę. Warto zastanowić się, jakie obowiązki w tym zakresie ciążą na pracodawcy.

Uzyskanie przez pracodawcę odpowiedniej temperatury w miejscu pracy nie zwalnia go pora roku, aktualne warunki atmosferyczne ani jego trudna sytuacja ekonomiczna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2001r. (sygn.. akt SA/Bk 75/01) wskazał, że trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie usprawiedliwia oszczędności poprzez zmniejszenie nakładów na ogrzewanie miejsca pracy.

Zadaniem pracodawcy jest

W sytuacji, gdy temperatura przekroczy wskazane wartości skrajne, pracodawca powinien przerwać pracę.

Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, gdy nie doczekamy się reakcji z jego strony możemy nawet oddalić się z miejsca zagrożenia (jednak nie z zakładu pracy).

Pracodawca niewywiązujący się z obowiązków w tym zakresie naraża się na odpowiedzialność finansową, w wysokości do 30 tys. zł.

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head