Ocena ryzyka zawodowego – metoda wskaźnika ryzyka WPR.

Kochani,

Metoda wskaźnika ryzyka WPR jest bardziej złożona niż metoda Risk score, gdyż jest ona czteroparametryczna. Podobnie jak poprzednio składowymi są: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz częstość jego występowania natomiast potencjalne skutki rozbite zostały na dwie składowe w postaci rodzajów szkód oraz ich zakresu.

Parametry metody WPR:

Równanie wskaźnika WPR:
WPR = A x B x C x D

Przykład

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku „Maszynista Wyciągowy” za pomocą metody wskaźnika ryzyka WPR

  1. Zagrożenie związane z upadkiem z wysokości (bez zastosowania środków prewencyjnych). Szacowanie parametrów ryzyka:
  • prawdopodobieństwo zdarzenia: A = 5 – możliwe,
  • częstość występowania narażenia: B = 1 – kilka razy w roku,
  • rodzaj szkód: C = 15 – śmierć,
  • zakres szkód: D = 1 – jedna osoba.

Wartościowanie ryzyka:

WPR = A x B x C x D = 5*1*15*1 = 75. Dla wartości WPR od 50 do 100 ryzyko jest wysokie, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć w ciągu tygodnia.

Podsumowując, metoda wskaźnika ryzyka WPR jest bardziej rozbudowana, kategoryzacja ryzyka posiada większą gradację co pozwala na lepsze dopasowanie działań profilaktycznych. Ta metoda sprawdzać się będzie w przedsiębiorstwach o umiarkowanym potencjale występujących zagrożeń.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head