Oceny ryzyka zawodowego – metoda Risk Score

Kochani,

Wpisy o ocenie ryzyka zawodowego były starterem, który powinien znać każdy pracodawca. Dziś i w przyszłych wpisach chciałabym przedstawić Wam rzecz bliższą specjalistom BHP, a mianowicie metody, których używamy podczas wykonywania oceny ryzyka zawodowego w waszych zakładach pracy. Na sam początek warto scharakteryzować dla Was najpopularniejszą – metodę Risk Score.

Wynik oceny ryzyka zawodowego jest subiektywny. Należy więc pamiętać, że im więcej parametrów uwzględnia dana metoda, tym wynik oceny będzie bardziej obiektywny.

Metoda Risk Score uwzględnia 3 parametry a dokładnie:

Metoda Risk Score zawiera 5 poziomów wartości ryzyka. Mnożąc wartości parametrów możemy ocenić jaki jest poziom ryzyka oraz otrzymać informacje mo konieczności podejmowania działań korygujących lub zapobiegawczych.

Kolejnym atrybutem metody Risk Score jest sposób opisu analizowanych parametrów. Zawiera ona dodatkowe opisy każdego z nich, co sprawia, że nasza ocena ryzyka zawodowego jest precyzyjniejsza.

Byście to lepiej zrozumieli przedstawię Wam to na przykładzie.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym.

Badane jest narażenia na hałas. 

Iloczyn trzech parametrów ( 7 x 0.5 x 1).

Wynik jest równy 3.5, a więc ocena ryzyka zawodowego mówi, że narażenie na hałas jest akceptowalne. 

To wszystko o metodzie Risk Score. W następnym wpisie scharakteryzuję dla Was drugą najpopularniejszą metodę ze wskaźnikiem ryzyka WPR. 

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head