ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy

 Kochani,

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny spełniać wymaganie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii przez cały ich okres użytkowania. Jeśli maszyny są uszkodzone, niesprawne lub pozostające w naprawie, powinny zostać wycofane z użytkowania oraz oznakowane tablicami informacyjnymi.

Rodzaje zagrożeń:

 • Zagrożenia mechaniczne – spowodowane działaniem maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych lub płynnych.
 • Zagrożenia elektryczne – mogące spowodować uraz lub śmierć poprzez porażenia prądem elektrycznym lub poparzeniem.
 • Zagrożenia termiczne – mogące powodować spalenia i oparzenia powodowane dotknięciem przedmiotów lub materiałów o wysokiej temperaturze.
 • Zagrożenia spowodowane hałasem.
 • Zagrożenia powodowane wibracją.
 • Zagrożenia powodowane promieniowaniem.
 • Zagrożenia powodowane materiałami i substancjami.
 • Zagrożenia powodowane nieprzestrzeganiem zasad ergonomii.

Zagrożenia elementami ruchomymi

Bezpośredni kontakt człowieka z ruchomymi elementami maszyn może doprowadzić do urazów w skutek uderzenia, wciągnięcia między ruchome elementy lub zgniecenia.

Zagrożenia urazowe mogą również wystąpić w procesach technologicznych,
w których odpryskują elementy  obrabianego materiału stosowanych czynników np. cieczy chłodzącej, a także odpadające obluzowane lub zużyte części maszyn, narzędzi, oprzyrządowania oraz obrabiane przedmioty.

Spadające z wysokości przedmioty np. na skutek wibracji, naruszenia równowagi ułożonych elementów operacji, są również przyczyną urazów.

Urządzenia ochronne:

 • Osłony ochronne – termiczne, dielektryczne,
 • Urządzenia ochronne odległościowe

– pomosty naciskowe wyłączające,

– pomosty naciskowe włączające,

– urządzenia ochronne oburęczne,

– urządzenia ochronne bezdotykowe,

– urządzenia ochronne odsuwające.

 • Urządzenia blokujące.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Praca przy obsłudze urządzeń i instalacji elektrycznych wiąże się z narażeniem na różnego rodzaju zagrożenia.

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka może być:

 • Bezpośrednie, kiedy przez jego ciało przepływa prąd elektryczny,
 • Pośrednie, powodujące różnego rodzaju urazy termiczne, mechaniczne, bądź inne, powstające bez przepływu prądu przez organizm.

Porażenie następuje w wynik dotyku bezpośredniego, czyli w sytuacji, gdy człowiek dotyka części czynnej, czyli takiego przewodzącego elementu, który w normalnych warunkach pracy urządzenia znajduje się pod napięciem.

Inną możliwą przyczyną porażenia może być tzw. dotyk pośredni, polegający na dotyku do przewodzącego elementy (np. obudowy) nie stanowiącego części obwodu elektrycznego, na którym niespodziewanie pojawiło się napięcie dotykowe.

Instalacje i urządzenia powinny być tak wykonane, żeby nie narażały pracownika na porażenie prądem elektrycznych. Obudowy urządzeń powinny zapewnić ochronę ludzi przed dostępem do części niebezpiecznych wewnątrz obudowy, a także ochrony urządzeń wewnątrz obudowy przed wnikaniem ciał obcych i szkodliwymi skutkami związanymi z wnikaniem wody.

Urządzenia elektryczne powinny być minimalnie oddalone od wody o 60 cm.

Każdy obwód powinien być zaopatrzony w bezpiecznik, aby w chwili awarii można było odciąć dopływ prądu i zapobiec powstawaniu pożaru.

Pracownicy obsługujący maszyny, instalacje i urządzenia powinni:

 • Zapoznać się ze stanem technicznym maszyny lub urządzenia przed przejęciem obsługi,
 • zawiadomić osoby dozoru o usterkach i brakach,
 • po zakończeniu pracy zabezpieczyć użytkowane maszyny i urządzenia.

Praca przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogę być wykonywane przy całkowicie wyłączonym napięciu, w pobliżu napięcia, pod napięciem.

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy.

Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwe technologię pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia należy:

 • Zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
 • Wywiesić tablicę ostrzegawczą „nie załączać”,
 • Sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
 • Zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami,
 • Uziemić wyłączone urządzenia.

Pięć reguł bezpiecznego użytkowania narzędzi elektrycznych:

 1. Przed każdym użyciem skontrolować stan obudowy, wyłącznika i przewodu zasilającego; w razie jakiegokolwiek uszkodzenia narzędzie należy oddać do naprawy;
 2. Włączając i wyłączając narzędzie z sieci zawsze należy chwytać za wtyczkę, nigdy za przewód;
 3. Używać narzędzie zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami;
 4. Chronić narzędzie przed wodą i wilgocią ;
 5. Uważać na niebezpieczeństwo potknięcia się o luźno leżący przewód zasilający.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂 

.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

Zagrożenia pożarowe i wybuchoweWstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary...

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Instruktaż ogólny - szkolenia bhpKochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest...

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Instruktaż stanowiskowy - szkolenia bhpKochani, W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ...

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

środki ochrony indywidualnejKochani, Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i...

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotonia w pracy

Stres i monotnia w pracyKochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest...

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu...

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo...

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życiaKochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu...

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHPKochani,  Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres...

kontakt

Justyna Augustyniak

Specjalista ds BHP&PPOŻ

E-mail: kontakt@livebybhp.com.pl
tel: 503 592 116

formularz kontaktowy

8 + 8 =

kontakt

Specjalista ds BHP&PPOŻ

kontakt@livebybhp.pl
503 592 116

social media