(S) Narzędzia – precyzyjne „jak” podstawą sprawnej realizacji

Kochani,

Gdy na szali znajduje się zdrowie i życie ludzkie system powinien być przede wszystkim niezawodny co w aspekt instrumentalnym oznacza, że wszystkie narzędzia służące do osiągania celów powinny być sprawne i działać wydajnie. Gdy mowa o zdrowiu i  bezpieczeństwie  wszystkich uczestników procesu budowlanego rolę instrumentalną sprawują m.in.:

 1. Plan BIOZ
 2. Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót
 3. Instrukcje stanowiskowe BHP
 4. System kar i nagród
 5. Sprawnie działająca służba BHP
 6. Elementy zabezpieczające roboty w sposób bezpośredni (bariery, wygrodzenia, taśmy, szelki, szalunki)
 7. Apteczki
 8. Gaśnice
 9. Środki ochrony indywidualnej
 10. Tablice bhp, laminaty, ulotki
 11. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
 12. Poprawnie oznaczone miejsca zbiórki

Ważnym aspektem stanowiącym o sukcesie jest rola służby BHP na budowie. W artykule Deacon C. (2017) The Performance of Construction Health and Safety Officers poświęconym pełnoetatowym i niepełnoetatowym funkcjonariuszom BHP określono ich wydajność i bariery sprawiające, że nie mogą oni w pełni poprawnie wykonywać swojej pracy.

Wśród przeszkód  wskazano:

 • wykluczenie z procesu decyzyjnego;
 • brak konsultacji ze strony kierownictwa budowy w sprawie BHP;
 • brak uprawnień i wykluczenie z zarządzania;
 • marginalizacja, brak okazji do przekazania wiedzy, niechętna organizacja szkoleń (poświęcania produkcyjnego czasu) przez kierownictwo budowy
 • zbyt mało środków przeznaczanych na prowadzenie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Powyższe zostało uwzględnione w  kryteriach oceny aspektu funkcjonalnego i instrumentalnego systemu zarządzania budownictwem:

Aspekt instrumentalny i funkcjonalny

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head