Stres i monotonia w pracy

Kochani,

W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają.

Monotonia

Spowodowana jest lub jednostajnością bodźców oraz niezmiennością sytuacji. Najczęściej występuje w stanach bezczynności, oczekiwania np. obserwacji wskaźników monitora.

Monotonia pojawia się, gdy w miejscu pracy brakuje bodźców mobilizujących lub ich jednostajność, występuje długotrwała, jednostajna aktywność.

Skutki monotonii:

  • zmniejszenie zainteresowania pracą,
  • spadek wydajności,
  • popełnianie większej ilości błędów,
  • powolniejsza akcja serca,
  • obniżenie ciśnienia krwi,
  • zmęczenie – czasowe osłabienie sprawności psychicznej lub fizycznej.

Takie osoby biorą też częściej dni wolne oraz korzystają ze zwolnień lekarskich, ulegają częściej wypadkom przy pracy, ale też lekceważą przełożonych i przepisy i zasady BHP.

Monotonii pracy można przeciwdziałać odpowiednio organizując pracę, urozmaicając zadania, zapewniając lepszą komunikację międzyludzką, zapewniając przerwy w pracy oraz ograniczając liczby powtórzeń czynności, częstotliwości oraz czasu ich trwania w trakcie zmiany roboczej.

Stres w pracy

Według definicji WHO, stres jest reakcją organizmu pracownika na związane z pracą wymagania i presję, które nie są dostosowane do jego wiedzy i doświadczenia i stanowią wyzwanie z punktu widzenia jego zdolności do poradzenia sobie.

Długotrwały stres w miejscu pracy prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz odczuwania dolegliwości somatycznych.

Jeśli stres powtarza się wielokrotnie prowadzi do bólów mięśni, owrzodzenia układu pokarmowego, obniżenia odporności organizmu, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, nerwic oraz depresji.

Stres doprowadza często do poważnych chorób, więc powinniśmy dbać o naszych pracowników i rozmawiać z nimi. Jeśli odczuwają oni stres powinniśmy dążyć do jego zniwelowania działaniami w naszym zakresie takimi jak: motywowanie lub zmiany
w sposobach wykonywania pracy lub zarządzania.

Jednym ze stresów, który wymaga zwalczania wszelkimi możliwymi sposobami jest też mobbing. Nadużywanie pracowników prowadzi do bardzo dużego stresu, z którym nie mogą sobie poradzić.

Pamiętajmy, żeby w takich sytuacjach korzystać z pomocy psychologów i socjologów pracy, którzy pomogą uświadomić i unikać tego typu problemów.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień 🙂 

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head