Z CZYM WIĄŻE SIĘ ZATRUDNIENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?

Kochani,

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się z innymi prawami i obowiązkami niż w przypadku osób pełnosprawnych. Niepełnosprawni pracownicy zapewniają też przywileje i korzyści. Myślę, że to jest temat, z którym warto się zapoznać, by stworzyć firmę z odpowiednimi do tego warunkami.

Kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych reguluje Kodeks pracy oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nawiązując do praw, ludzie niepełnosprawni nie mogą być w żaden sposób dyskryminowani, jeżeli chodzi o awans, wynagrodzenie, bądź zdobywanie nowych kwalifikacji. Badania powinny być wykonywane na takich samych zasadach jak u pracowników pełnosprawnych.

Stanowiska pracy oraz dojścia do pracy powinny być przystosowane do stopnia niepełnosprawności tych osób oraz od rodzaju schorzenia. Są to rozwiązania takie jak załatwienie specjalnej windy dla osób z zaburzeniami ruchu lub zapewnienie specjalnego podnóżka dla osoby z problemami układu krążenia.

Nie ma obowiązku zgłaszać zatrudnienia osoby niepełnosprawnej do Państwowej Inspekcji Pracy, lecz w przypadku pobierania dotacji na np. udogodnienia stanowiska pracy na którym będzie pracowała osoba niepełnosprawna, urząd pracy, który przysyła pracownika na stanowisko refundowane wymaga opinii inspekcji pracy.

Pracodawca, z faktu, że zatrudnia osobę niepełnosprawną może posiadać różne korzyści takie jak dotacje lub obniżone składki, które musi wpłacać na fundusz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie możemy zapomnieć, że oprócz przywilejów, są też obowiązki wobec takiego pracownika.

Godziny pracy osób niepełnosprawnych:

 Skrócony czas pracy nie może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia, gdyż jest to ich przywilej.

Na wniosek pracownika, lekarz medycyny pracy, może wyrazić zgodę by pracował on w normalnym systemie godzinnym oraz by mógł on pracować w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej.

Pracownikom o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje w roku dodatkowo 10 dniowy urlop rehabilitacyjny. Prawo do takiego urlopu pracownicy otrzymują po upływie roku od otrzymania znacznego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo pracownicy mogą raz do roku skorzystać z 21 dniowego turnusu rehabilitacyjnego lub wziąć wolne na wizyty lekarskie, które są związane bezpośrednio z ich schorzeniem (łączny czas nie może przekroczyć 21 dni).

Pamiętajmy, że osoby niepełnosprawne to również wartościowi pracownicy i zapewnienie odpowiednich dla nich warunków zależy właśnie od nas.

Ściskam J.A

Widzimy się już za tydzień 🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head