ZAKŁAD PRACY A APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

Kochani,

Powszechnie wiadome jest to, że w każdym zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Natomiast ile powinno być apteczek w zakładzie? Jaka powinna być ich zawartość? O tym postaram się opowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom swojej firmy sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Nie ma ścisłych wytycznych, określających ile apteczek powinno znajdować się w zakładzie pracy, gdzie powinno się je umieszczać i co powinno się znaleźć w ich wyposażeniu.

Jeżeli ani ilość, ani rozmieszczenie, ani zawartość nie są zawarte w przepisach, to jak powinniśmy sobie z tym poradzić?

A więc po kolei, decyzje o liczbie apteczek w zakładzie pracy oraz ich rozmieszczeniu podejmuje się w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Co do liczby apteczek, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów takich jak: rodzaje i nasilenie występujących w zakładzie zagrożeń oraz odległość do apteczek ze wszystkich stanowisk pracy. Musi ona być też łatwo dostępna, żeby w razie potrzeby każdy pracownik mógł do niej dotrzeć bez żadnych problemów.

Kwestia odległości powinna być też ustalona indywidualnie. Zalecam wzorować się przepisem, który reguluje rozmieszczenie gaśnic, czyli odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej apteczki nie była większa niż 30 m.

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Wyposażenie firmowej apteczki – powinno być uzależnione od charakteru działalności firmy i uwzględniać rodzaje i nasilenia zagrożeń występujących na jej terenie Standardowy skład apteczki firmowej to:

Co do wody utlenionej, lekarze nie zalecają używania jej do przemywania ran.

W apteczce nie powinno być natomiast żadnych lekarstw, lecz Polskie prawo tego nie zabrania.

Apteczką może zajmować się każdy pracownik, który jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy. Powinien on zadbać o czystość, oznakowanie i wyposażenie. Takie osoby powinny być zapewnione na każdej zmianie roboczej, a imienna lista powinna być umieszczona na apteczkach.

Pamiętajcie o konsultacjach z odpowiednim lekarzem, bo to dzięki nim w apteczce nie zabraknie kluczowego wyposażenia potrzebnego w Waszym zakładzie pracy.

Ściskam J.A

 

Widzimy się już za tydzień  🙂

PODZIEL SIĘ

WIĘCEJ DO ODKRYCIA

ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis

KONTAKT

Planeta BHP Spółka Cywilna

Justyna Adamczyk

Patrycja Kowalczyk

send

FORMULARZ KONTAKTOWY

logo_head