ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE

Wstęp Zagrożenie pożarowe – jest to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, a przez to zagrażających bezpieczeństwu życia ludzi. Zagrożenie wybuchowe – to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu […]

Instruktaż ogólny – szkolenia BHP

Kochani, Drugim ze szkoleń wstępnych, którym się dziś zajmę jest instruktaż ogólny. Wymaga on oddzielnego wpisu, gdyż znacznie się różni od instruktażu stanowiskowego, któremu wpis poświęciłam tydzień temu. Instruktaż ogólny jest przeprowadzany po to, żeby zapoznać pracownika z podstawowymi zasadami BHP. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu. Czas trwania: […]

Instruktaż stanowiskowy – szkolenia BHP

Kochani, W ostatnim wpisie o szkoleniach, wspomniałam o dwóch szczególnych rodzajach. Są to instruktaże stanowiskowe oraz ogólne. Dzisiaj chciałabym rozszerzyć zagadnienie instruktażu stanowiskowego oraz wyczerpać temat, ponieważ w poprzednim wpisie były one dość ogólnie opisane. A więc jaki jest cel i po co wykonuję się instruktaż szkoleniowy? Ma on zapoznać pracownika między innymi z: czynnikami […]

Środki ochrony indywidualnej

Kochani, Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub […]

Stres i monotonia w pracy

Kochani, W pracy powinniśmy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też o zdrowie psychiczne. Ma ono duży wpływ na prace naszych pracowników, dlatego dziś opowiem o monotonii oraz stresie, które często ich dotykają. Monotonia Spowodowana jest lub jednostajnością bodźców oraz niezmiennością sytuacji. Najczęściej występuje w stanach bezczynności, oczekiwania np. obserwacji wskaźników monitora. Monotonia pojawia […]

Zagadnienia ogólne ochrony przeciwpożarowej

Kochani, W dzisiejszym wpisie zajmę się podstawowymi zagadnienia dotyczącymi zapobieganiu pożarom, ale także zasadom postępowania podczas pożaru oraz ewakuacji. Pożar Pożar to niekontrolowany proces spalania występujący w miejscu do tego nieprzeznaczonym, rozprzestrzeniający się w sposób niekontrolowany, powodujący zagrożenie dla zdrowia i życia. Przyczyny powstawania pożarów: Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, nieostrożność osób dorosłych […]

Jak powinno być zorganizowane stanowisko pracy?

Kochani, BHP w przestrzeni biurowej? Musimy pamiętać, że oprócz zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, dbamy też o wygodę pracy, by nasz pracownik mógł wydajnie pracować bez żadnego dyskomfortu. Składa się na to dużo czynników takich jak np. wyposażenie stanowiska pracy i rozmieszczenie urządzeń lub narzędzi, dlatego w dzisiejszym wpisie zapoznam was z definicjami oraz wymaganiami dotyczącymi temu […]

Zasady udzielania pierwszej pomocy w innych stanach zagrożenia życia

Kochani, Ostatnie wpisy były w dużej części poświęcone wypadkom. Dzisiaj napiszę jak się zachować jak już do wypadku dojdzie. Jest to wiedza, która przydaje się nie tylko w pracy, ale też w życiu codziennym, dlatego pozostając w tej tematyce, napiszę jak się zachowywać w szczególnych stanach zagrożenia życia. Krwotok Zasady postepowania: Załóż rękawiczki ochronne. Przyłóż […]

Charakterystyka i znaczenie szkoleń w zakresie BHP

Kochani,  Przystąpienie do pracy wiąże się ze obowiązkowymi szkoleniami, które mają pomóc prawidłowo i bezpiecznie pełnić naszą funkcje w zakładzie pracy. Mają one różny charakter i muszą być powtarzane co pewien okres czasu by były aktualne. Szkolenie BHP powinno kształcić, dokształcać lub doskonalić pracowników w formach pozaszkolnych. Powinno też zapewnić pracownikom: zaznajomienie się z czynnikami […]

Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy

 Kochani, Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny spełniać wymaganie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii przez cały ich okres użytkowania. Jeśli maszyny są uszkodzone, niesprawne lub pozostające w naprawie, powinny zostać wycofane z użytkowania oraz oznakowane tablicami informacyjnymi. Rodzaje zagrożeń Zagrożenia mechaniczne – spowodowane działaniem maszyn, narzędzi, przedmiotów obrabianych lub wyrzucanych materiałów stałych lub płynnych. Zagrożenia […]

logo_head